Pro rostlinu je typická mnohotvárnost  celokrajných listů, tři žilky  jsou však víceméně typické.