Dekodon (Decodon, ,...)

 

Dekodon (Decodon gibbosus

 

čeleď: kyprejovité (Lythraceae)

vzrůstová  forma:  nízký polokeř, kořenující ve vodě

ekologie:  mokřadní porosty a močály 

současné ekvivalenty:  dekodon přeslenitý (Decodon vetricillatus) žijící od Floridy až po jih Kanady .

známé fosilní části rostliny:  listy, nalezena i větvička z plody

rozlišovací znaky:  celokrajné dlouze kopinaté lisy od 10 do 25 cm dlouhé hustými druhořadými žilkami, svými konci spojenými v souvislou tzv.  intramarginální žilku, která probíhá několik mm podél okraje uvnitř čepele. Semena jsou 2 – 3 mm velká, zaobleně hruškovitá až oválná s hrbolem vzdušného pletiva patrným na průřezu

lokality: Lom Bílina, Břežánky, Břešťany, Jenišův Újezd, Ledvice, Lýskovice.

  

List - lom Bílina