Různolistovec (Diversiphyllum, ,...)

 

Různolistovec (Diversiphyllum aesculapi) – listy

 

čeleď:  nezařazen

vzrůstová  forma:  pravděpodobně liána, ale může jít i o vodní rostlinu

ekologie: pravděpodobně pobřežní porosty kolem řek ? 

současné ekvivalenty:   podobné liány svlačcovitého typu  jsou typické pro pobřežní houštiny jihovýchodu USA a dalekého nebo blízkého východu

známé fosilní části rostliny:  listy

rozlišovací znaky:    listy jsou celokrajné, trojboké, až hluboce dlanitě trojlaločné, na bázi uťaté až slabě srdčité, o velikosti kolem 5 cm. Poznají se nejlépe podle zvláštní žilnatiny, kdy ze dvou krajních žilek odbočují směrem dovnitř listu další a vícekrát se štěpí, až se těsně u okraje smyčkovitě vzájemně spojí.

lokality: Lom Bílina, Břežánky

 

Diversiphyllum - list lom Bílina