Tyto stránky pro vás připravili  Z. Dvořák,  K. Mach a Z. Kvaček 

         Do přehledu zkamenělin (fosílií) jsou zahrnuty jak ukázky  zřetelné pouhým okem, tak fosílie postřehnutelné pouze lupou nebo speciálním mikroskopem. Vedle ukázek nalezených v současnosti zde autoři uvádějí i množství vzorečků historických, které dnes již nelze zopakovat, protože jejich lokalita zanikla nebo se stala chráněným územím. Komentář k lokalitám se snaží vystihnout především současný stav lokalit, geologickou charakteristiku, orientaci a problémy sběru zkamenělin.

V nahlížení do tajů zemských hlubin pomáhají firmy GIS-GEOINDUSTRY s.r.o., a PENETRA s.r.o.

Návod na ovládání katalogu: 

Do databáze fosílií (lokalit) se dostanete kliknutím na název fosílie (lokality) ve vedlejší liště. Nepodtržené fosílie (lokality) ještě nejsou aktivní - pracuje se na nich. Z karty fosílie (lokality), obsahující detailní popis a systematické zařazení se na obrázky jednotlivých vzorků dostanete kliknutím na miniatury obrázků. Zpět na kartu fosílie (lokality) se vrátíte kliknutím na obrázek vzorečku (lokality). Druhová taxonomie je tam, kde je to možné latinská (psáno kurzívou), na hlavní kartě fosílie uvádíme v záhlaví  i rodový název v několika jazycích (česky, latinsky, anglicky, německy). Kromě fosílií se zde dozvíte i něco o současných zástupcích daného rodu.

 

   Pozor ! 

        Při hledání a sběru  fosílií je nutno respektovat zákony ČR a bezpečnostní předpisy těžebních organizací, v jejichž dobývacích prostorech se lokality nacházejí !  Ve všech fungujících těžebních lokalitách platí zákaz vstupu nepovolaným osobám především z bezpečnostních důvodů. Vstup a jeho podmínky je možno dohodnout pouze s majitelem nebo provozovatelem těžební lokality.  U všech chráněných území (ChKO, NP, NPR ...) je zakázán vjezd a setrvávání s motorovými vozidly na plochách mimo veřejné komunikace nebo místa k tomuto účelu vymezená (parkoviště).  V přehledu lokalit na tato fakta budete upozorněni. Při sběru minerálů lze snadno přijít k úrazu! Dodržujte základní bezpečnostní opatření, používejte ochranné prostředky (brýle , přilby, rukavice,...) a udržujte si v dobrém stavu používané náčiní. 

Podrobnější údaje o fosíliích či historické údaje o jednotlivých lokalitách  najdete v doporučené literatuře.