Paleontologická literatura Bílinska.

 

Sestavil: Z. Dvořák

 

 

Benč B. (1977) : Znovuobjevení ztracené lokality "lužických poloopálů" u Bíliny. - Čas. Min. Geol., 22(4): 427. - Praha. 

Brabenec B. (1909): Souborná květena českého útvaru třetihorního, I. - Arch. přírodověd. Prozk. Čech, 14, 3, 3-144. Praha. 

Brabenec B. (1910): Souborná květena českého útvaru třetihorního, II. - Arch. přírodověd. Prozk. Čech, 14, 6,145-374. Praha. 

Březinová D., Holý F., Kužvartová A., Kvaček Z. (1994) : A silicified stem of Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kučlín (NW Bohemia). - Journ. Czech. Geol. Soc., 39: 221-234. - Praha. 

Bůžek Č. (1993) : Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy. - Zprávy o geol. výzk. v r. 1991, 21-23. - Praha. 

Bůžek Č., Holý F. (1964) : Předběžná zpráva o paleontologickém výzkumu na Trupelníku u Kučlína jihovýchodně od Bíliny. -Zprávy o geol. výzk. v r. 1963, 203-204. - Praha. 

Bůžek Č., Holý F., Kvaček Z. (1968) : Die Gattung Doliostrobus Marion und ihr Vorkommen im nordböhmischen Tertiär. - Palaeontographica, Abt. B, 123 (Festband Weyland), 1-6, 153-172. - Stuttgart. 

Bůžek Č.,  Dvořák Z., Kvaček Z.,  Prokš M. (1990): Paleobotanicko  stratigrafické výzkumy ve skrývce  velkolomu Maxim Gorkij  u Bíliny  v severočeské hnědouhelné pánvi. - Zpr. geol.  Výzk.  v R. 1988., 13-14. Praha. 

Bůžek  Č.,  Dvořák  Z.,  Kvaček  Z.,  Prokš  M.  (1992): Tertiary  vegetation and depositional environments of the "Bílina  delta" in  the North-Bohemian brown- coal basin.  -  Čas.Mineral.Geol.,37, č.2, 117-134. Praha. Bůžek  Č.,  Kvaček  Z.,  Dvořák  Z.,  Prokš  M. (1993): Tercierní  vegetace severočeské  hnědouhelné pánve v pohledu nových dokladů.- Zpravodaj SHD, č.2, 38-51. Most.

 Deichmüller J. V. (1881) : Fossile Insecten aus dem Diatomeenschiefer von Kutschlin bei Bilin, Böhmen. - Nova Acta Ksl. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. Naturforscher, 42(6):293-331. - Halle. 

Dvořák Z.(1992): Nálezy třetihorního hmyzu  na hnědouhelném dole  v Bílině (VMG).  Přís. ke geol. sev.Čech., Ústecké muz. seš. č.4, 113-116. Ústí nad Labem. 

Dvořák Z. (1997): Zkamenělé stromy severozápadních Čech. Minerál, č.3, 175-177. Brno 

Dvořák Z. (2004): Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny. – Zpr. a Stud.  Reg. Muz. V Teplicích 25, 5-14. Teplice 

Engelhardt H. (1878b): Tertiärpflazen von Ober Hostomitz. - Sitz.-Ber. naturforsch. Ges. Isis, 1878, 4-5. Dresden. 

Engelhardt H. (1879): Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora des Thones von Preschen bei Bilin. 

Verh. k. k. geol. Reichsanst., 1879, 296-297. Wien. 

Engelhardt H. (1880): Ein zweiter Beitrag zur Kenntnis der Flora des Thones von Preschen bei Bilin. – Verh. k. k. geol. Reichsanst. 1880, 248-249. Wien. 

Engelhardt H. (1881a): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Flora des Thones von Preschen bei Bilin. - Verh. k. k. geol. Reichsanst. 1881,154-155. Wien. 

Engelhardt H. (1891): Über die Flora der über den Braunkohlen  befindlichen  Tertiärschichten  von  Dux. - N. Acta Leopold., 57, 3, 129-219. Dresden. 

Ettingshausen C. R. v. (1866) : Die fossile Flora des Tertiär-Beckens von Bilin. I. Theil. – Denkschr. K. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl. 26(1866): 1-98. - Wien. 

Ettingshausen C. R. v. (1868) : Die fossile Flora des Tertiär-Beckens von Bilin. II. Theil. – Denkschr. K. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl. 28(1868): 191-242. - Wien. 

Ettingshausen C. R. v. (1869) : Die fossile Flora des Tertiär-Beckens von Bilin. III. Theil. – Denkschr. K. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl. 29(1869): 1-110. - Wien. 

Fejfar O., Kvaček Z. (1993) : Excursion Nr. 3 - "Tertiary basins in Northwest Bohemia", 63. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft. - Praha. 

Frič A. (1872) : Über Palaemon exul, eine neue Crustacee aus dem Polierschiefer von Kutschlin bei Bilin in Böhmen. - Sitz.-Ber. d. kön. böhm. Gesell. Wiss. Prag, math.- naturwiss. Classe, 1872: 37. - Prag. 

Holý F. (1964) : Kučlín. - In : Sborník k XV. sjezdu Čs. společnosti pro mineralogii a   geologii s exkurzním průvodcem. Sekce D - Terciér, 212-213. - Teplice. 

Hurník S. (2001): Zavátá minulost Mostecka. - Sbor. Okr. Muz. v Mostě, Ř. přír., 23, 1-139. Most. 

Kafka J. (1883) : Hmyz doby třetihorní v Čechách. - Vesmír, 12(11): 121-123. - Praha. 

Kafka  J. (1908): Studie z oboru  třetihorního útvaru  v Čechách. - Archiv přír. Prozk. Čech.,14, 4, 1-76. Praha. 

Knobloch E., Kvaček Z. (1995): Preschen bei Bilin. Florenwechsel im Tertiär. In: Weigert W. K. (ed.), Klassische Fundstellen der Paläontologie. III. Pp. 205-216, Goldschneck- Verlag. Korb. 

Kopáčová M. (1999): Atlas makrofauny spodního a středního coniaku lokality Radovesice (Bílina, Česká republika).- MS PřF. UK, 1-130. Praha. 

Laube G. C. (1882) : Notiz über das Vorkommen von Trionyxresten im Diatomaceenschiefer von Kutschlin bei Bilin. - Verh. d. k. k. geol. R. A., 6: 107-108. - Wien. 

Laube G. C. (1901) : Synopsis der Wirbelthierfauna der böhmischen Braunkohlenformation und Beschreibung neuer oder bisher unvollständig bekannter Arten. - Abh. d. Deutsch.  maturwiss. med. Vereines f. Böhmen, Lotos, 2(4): 1-76. - Praha.

Laube G.C. (1909 a):  Neu Andriasreste aus den Tonen von Preschen bei Bilin. – Lotos 57,   120 – 125.

Laube G.C. (1909 b):  Ein neuer Vogelrest aus den Tonen Preschen bei Bilin. – Lotos 57, 159 - 161.

Liebus A. (1929 a): Neu Andriasreste aus dem böhmischen Tertiär. – Palaeontologische   Pal. Zeitschr. 11, 102-120.

Liebus A. (1929 b): Ein neuer Andriasfund aus den Preschener Tonen. – Věst. Statistik. Geol.  Úst Čs. Rep.V, 4-5, 284-286. Praha.

Liebus A. (1930):  Neu Schildkrötenreste aus den tertiären Süßwassertonen von Preschen bei Bilin in Böhmen. – Rozpr. St.geol. Úst., IV ,  1-57. Praha.

Liebus A. (1935):  Ueber Steneofiber – Reste im böhmischen Süßwassertertiär. – Lotos 83,  26- 29.

Liebus A. (1936 b):  Krokodilreste aus den tertiären Tonen von Preschen. – Lotos 84, 94-97. 

Menzel  P. (1901): Die Gymnospermen der nordböhmischen Braunkohlenformation. I, II.  Sitzungsber. Abh. naturwiss. Gesell. Isis, Jg.1900, 49-69, 85-110. Dresden. 

Menzel  P.  (1904): Über die  Flora  der  plastischen  Tone von  Preschen   und   Langaujezd   bei   Bilin. -  Sitzungsber.  Abh. naturwiss. Gesell. Isis, Jg. 1903, 13-19. Dresden 

Meyer H. von (1852) : Beschreibung der fossilen Decapoden, Fische, Batrachier und Säugethiere aus den tertiären Süsswassergebilden des nördlichen Böhmens. - Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorwelt. Zweiter Band. Zweite Lieferung, 1851: 43-73. - Cassel. 

Micklich N., Böhme Madelaine (1997) : Wolfsbarsch-Funde (Percoiformes, Moronidae) aus den Süsswasser-Diatomiten von Kučlín (Böhmen) nebst Anmerkungen zur taxonomischen Stellung von "Perca" lepidota aus den Süsswasser-Kalken von Öhningen (Baden). - Paläontologische Zeitschrift, 71(1/2): 117-128. - Stuttgart. 

Mlíkovský J. (1998):  Early miocene birds of Břešťany, Czech republic. -  Čas. Nár. Mus., Ř. přírodověd., 167, 1-4, 103 – 109. Praha. 

Mrázek A., Procházka M. (1953) : Zpráva o výzkumu diatomitů v Českém středohoří.  Ložisko diatomitu v Kučlíně. - MS Geofond, P 5146. - Praha. 

Obrhelová N. (1969) : Die Karpfenfische im tschechoslowakischen Süsswassertertiär. - Čas. Min. Geol., 14(1): 39-52. - Praha.

Obrhelová N. (1971) : Über einen Serranid (Pisces) aus dem nordböhmischen Süsswassertertiär. - Čas. Min. Geol., 16(4):371-387. - Praha. 

Obrhelová N. (1976) : Eine neue Percoiden-Art (Pisces) aus dem nordböhmischen Süsswassertertiär. - Bemerkungen zur Gattung Bilinia Obrhelová, 1971. - Čas. Min. Geol., 21(3): 233-256. - Praha. 

Obrhelová N. (1979) : Süsswasser-Ichthyofauna im Tertiär der ČSSR. - Čas. Min. Geol., 24(2): 135-146. - Praha.

Procházka J. S. (1929) : Terciérní fauna ve sbírkách Národního musea. - Časopis Nár. Mus., odd. přírodověd., 103(1-2): 32-43, 103(3-4): 97-119. - Praha. 

Prokop J. (1999):  Nové nálezy hmyzu v neogénu Českého masivu. – čas. Živa 1, 32-33. Praha. 

Prokop J., Bílý S. (1999): Dicerca bilinica sp.n., a new species of buprestid-beetle   (Coleoptera: Buprestidae) from Lower Miocene of the Most formation in northern part of the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 311-314. Praha.         

Prokop J., Nel A. (1999): Tertiary termite from the  Bílina mine lokality in nortern Bohemia   (Isoptera: Hodotermitidae). – Klapalekiana, 35: 141-144. Praha.         

Prokop J., Nel A. (2000): First record of the genus Lethocerus Mayr, 1853, from the lower   Miocene of the Most Formation in northern Bohemia, Csech Republik (Heteroptera,  Belostomatidae). – Bull. De la Socie. Entomol. De France, 105, 5, 491-495.        

Prokop J., Nel A. (2000): Merlax bohemicus gen. n., sp. n., a new fossil dragonfly from the  Lower Miocene of northern Bohemia (Odonata: Aschnidae). – Ezr. J. Entomol. 97, 427- 431. 

Reuss A. E. (1840): Geognostische skizzen aus Böhmen. Die Umgebung von Teplitz und   Bilin in Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse. Ein Beitrag zur Physiographie des böhmischen Mittelgebirges. – C. W. Medau. Prag, Leitmeritz, Teplitz. 

Sakala J. (1997): Flora a vegetace těsného nadloží hlavní uhelné sloje na Dole Bílina. (mostecká pánev, spodní miocén).-  MS magisterská práce, Přír. fak. Univ. Karl. Praha. 

Sakala J. (2000): Flora and vegetation of the  roof of the Main lignite seam in the Bílina mine. Sbor. Nár. Muz. Ř. B., 56, 1-2, 49-84. Praha. 

Sakala J. (2002): First record of fossil angiosperm wood (Ulmoxylon, Ulmaceae) from the famous locality of Bílina (Czech Republic, Early Miocene). - C. R. Palevol., 1, 161– 166. Paris. 

Sakala J. (2003): Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald from Kučlín (Late Eocene, Czech Republic) reinterpreted as Tetraclinoxylon vulcanense Privé. – Feddes Repert., 114, 25-29. Berlin.

Zahálka Č. (1914):  Útvar křídový v Českém středohoří, díl I . – Roudnice