Deník přírody -  4.10 - 10.10. 2008               

        

            Převážně oblačný, občas větrný a veskrze klimaticky příjemný týden s teplotami odpoledne do 16°C v noci klesajícími a ž k 3°C lze označit za začátek typických podzimních projevů  - padání a vybarvení se listí. Krajina v tomto týdnu asi byla nejbarevnější - zejména javory propůjčovaly krajině žluté ohníčky v lese i parcích. Žlutou doplňovaly nachem svídy krvavé, žlutou až hnědou barvou dále javory kleny a duby jasnou žlutou dodávaly kraji také břízy. 

             Na konci týdne teplé dny způsobily jev, v naší oblasti dosud nevídaný - migraci asijských slunéček Harmonium Axyridis do zimovišť. Tisícihlavá hejna těch to slunéček se vyhřívala na světlých hladkých fasádách domů. Bylo možno pozorovat všechny barevné variace tohoto druhu od slunéček, čistě oranžových, přes oranžovo červená tečkovaná až k černým slunéčkům s krvavě rudými skvrnami. zajímavá je i velikostní variabilita. To všechno bylo naprosto překvapivé, protože první slunéčko toho druhu bylo v našem kraji nedaleko Rané zaregistrované v květnu 2007. Na jaře jsme Vás již informovali o objevení se desítek těchto broučků na Vnitřní výsypce Dolu Bílina na rekultivovaných plochách a v srpnu jsme je zaregistrovali v Duchcově. No teď tu máme již těchto slunéček tisíce... a ta si hledají, kam by se uchýlila k zimnímu spánku.

      

         KM  13.10. 2008 

 

                                                                                       

Zralé plody hlošiny. Bílina. foto KM A tohle všechno ostatní  jsou Harmonia axyridis - v jeden den na dvou lokalitách - v Bílině a v Kozlech. foto KM