Deník přírody -  srpen 2008               

        

        V srpnu  bohužel hlavní tvůrce těchto stránek nebyl na místě činu a tak se nám poněkud zhoršila rozlišovací schopnost - těchto stránek. O snímky srpnových nálad nicméně nechceme nikoho připravit. Z doslechu a krátkých zastávek na Bílinsku ale lze sdělit, že srpen tady vypadal celkem tak jak srpen vypadat má - nebyl ani extrémně horký ani chladný. Srážkově byl spíše podprůměrný i když přecházející fronty v několikadenních úsecích přinášely jak bouřky tak slabé přeháňky. Vyskytly se i tlakové výše s vysokými teplotami například v posledním týdnu se taková šířila od východu.   

         Zemědělci během tohoto měsíce sklidili všechny zbytky obilí, mák, řepku a koncem měsíce se začínaly sklízet rané brambory a první jablka.  Některé stromy začaly hnědnout nedostatkem vody, například javorová alej podél silnice č. 13 v Bílině, která mimo jiné trpí i automobilovými exhalacemi. Dozrávají žaludy, začaly padat první jasanové a javorové nažky. V přírodě bylo vidět hodně motýlů, podařilo se například zachytit otakárka fenyklového na lokalitě, kde dosud vídán nebyl. Ornitologové využívali čas ke sledování ptáků připravujících se na Tah popřípadě zahajujících houfování.

 

      

         KM  10.9. 2008 

 

                                                                                       

Bodlák. Radiš.  Foto MHa Jestřábník oranžový. Duchcov. Foto MHa
Křižák X. Krušné hory. Foto MHa Šidélko X. Duchcov.  foto MHa
Harmonium axyridis. Duchcov.  Foto MHa. Housenka - neurčeno. Osek.  Foto MHa.
Strnad luční. Dobroměřice.  Foto MHa. Sýkora lužní. Radiš.  Foto MHa.
Krutihlav obecný. Radiš.  Foto MHa. Sýkora Modřinka.Radiš.  Foto MHa.
Stehlík obecný. Chouč.  Foto MHa. Březí samice slepýše křehkého. Duchcov.          Foto MHa.