Deník přírody -  12.7.2008 - 26.7.2008               

        

        Třetí a čtvrtý červencové týdny si byly dosti podobné a proto o nich lze hovořit jako o jednom období. Celkově bylo chladněji (bez tropických veder  - opdpoledne tak do 25°C) a ráz počasí byl ovlivněn hlavně opakovanými přechody frontálních systémů, ze kterých periodicky i vypadávaly nevelké  dešťové srážky pouze výjimečně doprovázené bouřkami. Navštívili jsme lužní lesy u Duchcova, kde bují život vlhkomilné flóry i fauny. Podařilo se nám také zachránit žiovot mladému exempláři rorýse obecného. 

       

         KM 27.7. 2008 

 

                                                                                       

Kyprej vrbice. Duchcov. Foto MHa Netýkavka žláznatá (roleyova). Duchcov. Foto MHa
Mandelinka nádherná. Duchcov. Foto MHa Mladá ropucha obecná. Duchcov.    foto MHa
Plzák lesní. Duchcov. Foto MHa Rorýs obecný. Duchcov. Foto MHa
Rorýs obecný. Duchcov. Foto MHa