Deník přírody -  24.5.2008 - 30.5.2008               

  

        Poslední týden měsíce byl ve znamení vlivu výběžku  tlakové výše od severu  s následným prouděním teplého vzduchu od jihu. To přineslo většinou jasné a velmi teplé počasí. teploty v noci tak většinou neklesaly po 13°C a odpoledne stoupaly až nad 24 °C. Ve večerních a ranních částech dne bylo toto počasí doprovázeno příjemným jižním větříkem.   

        V sobotu jsme organizovali vítání ptačího zpěvu v Odolicích pod horou Milou. A při tom jsem pořídil řadu pěkných fotek bouřlivě se rozvíjející přírody. Dominantním znakem tohoto období je kvetení trav a letních bylin. Kromě trav louky a meze září bílou barvou kvetoucích mrkvovitých rostlin. Jarní žlutou na loukách a středohorských kopcích nahradila do dálky  spíše modrá a fialová barva. Velmi výrazně se na tom podílí šalvěj luční, mateřídoušky, pomněnky luční, rozrazily, vikev ptačí a na Oblíku třeba len rakouský. Pod Milou je v květu také fialová divizna brunátná. Dominantním jevem ve městě Bílině byla na konci týdne záplava chuchvalců chmýřitých jakoby vatou obalených semínek topolu černého.  Brouci a jiný hmyz prožívají období páření a kladení vajíček, takže všude je vidět pářící se nosatce, páteříčky, slunéčka, ploštice, pěnodějky nebo chrobáky zahrabávající potravu pro své larvy pod zem. V okolí sušších strání je slyšet trylky cvrčků, které místy zcela zatlačují dojem z ranního ptačího zpěvu a  kolem poledne jej skoro nahrazují. Jak jsme zjistili kontrolou budek a také pozorováním v okolí svých bydlišť, mláďata některých pěvců jsou již před vyvedením a tak se může stát, že najdete místy jakoby opuštěná ptáčata, ještě s nedokonale vyvinutými letovými schopnostmi. Stále v tomto případě platí, že příroda si poradí sama - nemá proto smysl snažit se nějak ovlivňovat běh událostí "zachraňováním" těchto ptáčat. Rodiče jsou obyčejně někde nablízku a ptáče dokrmují. U některých pěvců se to pozná podle toho, že začnou povykovat, pokud se k mláděti blíží nějaké nebezpečí. Odchov malého pěvce je skoro nemožný, neboť to vyžaduje specifickou hmyzí stravu po celý den.  Podobně je to i se savčími mláďaty. U Mirošovic jsem viděl přejeté lišče možná již dvoukilové a na pasekách už možná polehávají zdánlivě opuštěná srnčata. Žádného z nich se nesmíme dotýkat!!! 

      

         KM  30.5. 2008 

 

                                                                                       

Pipla osmahlá. Odolice - Milá.      Foto KM Divizna brunátná. Odolice - Milá. Foto KM.
Kvetoucí srha. Odolice. Foto KM. Neurčení nosatcovití brouci. odolice.        foto KM
Blíže neurčené slunéčko. Odolice. foto KM. Chrobák hladký . Odolice - Milá.    foto KM
Neurčený druh mandelinkovitého brouka, Odolice. foto KM.  Cvrček polní. Milá. foto KM. 
Neurčení nosatcovití brouci. Odolice.        foto KM Vážka ploská - sameček. Rekultivace - vnitřní výsypka Dolu Bílina. foto KM
Neurčený druh plže. Rekultivace - vnitřní výsypka Dolu Bílina. foto KM Malá sýkora modřinka. Duchcov.   foto MHa