Deník přírody -  9.2.2008 - 15.2.2008               

  

       Tlaková výše nad celou střední Evropou určovala počasí na našem území po celý týden. Zatímco o víkend to přineslo hezké slunečné počasí s teplotami odpoledne nad 5°C a v noci nepatrně na d 0°C  během týdne se to zvrhlo v inverzní situaci a zejména pondělí bylo ve znamení místních hustých mlh. Na většině území pak dominovala nízká inverzní oblačnost.  Koncem týdne se nebe opět projasnilo a noční teploty klesly až na -5°C a namrzla silnice.          

         V přírodě jsou stále nejmarkantnější   kočičky na vrbách jívách rozvité devětsily lékařské a také již první rozvitý  podběl lékařský. Během potulek po Duchcovských lesích se podařilo zaregistrovat strakapouda malého, vzácnějšího z našich strakapoudů jen o něco většího než vrabec.  O hezkém víkendu jsem navštívil vrch Radobýl u Litoměřic - úžasnou lokalitu jak z geologiockého, tak krajinného a určitě také biologického pohledu. Na travnatém úbočí a vrcholu sice zatím nic nekvetlo, ale dají se tu nalézt krásné porosty nejméně 5 - 6 druhů  lišejníků a defilé sloupcovité odlučnosti v bývalém kamenolomu patří k těm nejzajímavějším na našem území (doporučuji vidět). Na nejnižší etáži  kamenolomu je rovněž velmi zajímavá ukázka nepravé jeskyně vzniklé rozestoupením skalního masivu. Vlivem formování jihovýchodního  svahu vrchu erozí Labe došlo k utržení  části čedičového masivu a jeho posunutí cca o 0,5 m do údolí. Vzniklá svislá puklina se částečně zaplnila sutí a vznikl tak strop této "jeskyně".  

 

         KM  15.2. 2008 

 

                                                                                       

Podbělové květy již nekompromisně vyrazily.  Duchcov.   foto MHa. Blíže neurčený druh lišejníku terčovky na Radobýlu. foto KM.
Lišejník krásnice citrónová na Radobýlu .   foto KM. Na výsypce Pokrok v kalužích vzniklých rytím divokých prasat začala fotosyntetizovat zelená řasa .   foto KM.
Blíže neurčený druh lišejníku  na Radobýlu. foto KM. Blíže neurčený druh lišejníku  na Radobýlu. foto KM.
V okolí Duchcova byl zachycen fotoaparátem M. Hrdličky strakapoud malý.   během poledních hodin v teplých dnech již probuzené mouchy vyhledávaly osluněná místa - bzučivka obecná.   foto KM.
Sloupcovitá odlučnost čediče v hrdle Radobýlského vulkánu .   foto KM. Trhlina v tělese Radobýlu odhalená v kamenolomu ukazuje důsledky svahových posunů masivu do údolí Labe .   foto KM.
Čedič na Radobýlu obsahuje množství xenolitů (útržků) hlubinných hornin, které láva vynesla k povrchu.    foto KM. Ve vyhřívaných prostorách mezi kameny se uchytil rozchodník bílý,  jehož válcovité listy zadržují vodu i přes zimu.     foto KM.