Deník přírody -  19.1.2008 - 25.1.2008               

  

        Oteplení z předchozího týdne způsobené střídáním přechodů front ze západu od oceánu v tomto týdnu pokračovalo i když teploty o něco klesly, takže se vyskytly i dny kdy bylo v noci pod nulou. většinou ale teploty byly nad nulou a ve dne dosahovaly i 5 °C. Srážek bylo méně než minulý týden a atmosféra se vyčistila významným větrem. Některé dny přinesly rozjasnění ale vždy jen na krátké časové období v noci nebo na krátké odpoledne.         

           Navštívili jsme tentokráte Ranou a  lesy v okolí Duchcova. Na Rané mě zaujala především pestrost lišejníkových porostů na kamenech (až 4 druhy na jednom kameni) hrozný vítr,  pozůstatky životních projevů zde žijících  šelem  a invaze borovice černé na severozápadním svahu kopce. Jak lze vidět z liščích výkalů, v jejich stravě teď převládají plody šípku. Je to zřejmé jak ze semínek a přítomnosti pichlavých vláken tak z barvy trusu. V porostu Borovic jsme nalezli ohlodané křídlo nějakého většího dravce, pera byla rozptýlena široko daleko, proto předpokládám, že se stal obětí kuny, která ho zpracovávala někde na stromě. V Duchcově jsme patrně objevili nový druh plže pro tuto oblast a nový výskyt škeble rybničné v místním potoce, kam se asi dostala z okolních chovných rybníků případně spolu s čerpanými vodami z předpolí Dolu Bílina, kde se vyskytuje hojně.  Lednové oteplení přineslo také kvetení čemeřice černé, která je v místních podmínkách první kvetoucí rostlinou a předhání obyčejně i pučící vrbu, jejíž jehnědy už jsme rovněž zaregistrovali. Že i v zimě stále rostou  houby ukazuje množství Jidášova ucha a rozmanitých chorošů na trouchnivějícím dřevě a podzim připomínají pýchavky plné  zralých žlutohnědých spor, které z nich po zmačknutí plodnice unikají v podobě obláčků prachu.      

         KM  25.1. 2008 

 

                                                                                       

Kvetoucí čemeřice černá. Duchcov. foto MHa    Pučící vrbové jehnědy. Duchcov. foto MHa 
Lišejník (neurčený druh). SZ úpatí Rané.   foto KM. Lišejník - pravěpod. svícníček žloutkový. SZ úpatí Rané.   foto KM.
Lišejník (blíže neurčená misnička). SZ úpatí Rané.   foto KM. Dvojice plodnic pýchavky. Duchcov. foto MHa. 
Lastury škeble rybničné vyplavené na břehu potoka. Duchcov. Foto MHa.  Plamatka lesní. Duchcov. Foto MHa. 
Ohlodané křídlo dravce. SZ úpatí Rané.   foto KM. Výkaly lišek jsou v této době plné zbytků šípkovýc plodů. foto KM.