Deník přírody -  1.12.2007 - 7.12.2007               

  

         Začátkem prosince pokračovalo oteplení, které začalo již na konci listopadu. Způsobovaly je neustálé přechody front od západu. Již od noci z pátku na sobotu neklesla teplota pod 2°C a přes den vystoupala i na 6 - 7 °C. Veškeré zbytky sněhu a led na rybnících roztály. silně ubývá i sněhu na horách. Obloha byla většinou zatažená a občas za doprovodu větru pršelo. Krajina díky tomu, díky brzkému stmívání  a absenci zeleně působila depresivně. 

            Na odhalených větvích stromů a keřů  se dá kochat  vším, co listí zakrývalo. Na větvích starého bezu černého  jsem zachytil překrásné barvami zářící zahrádky dvou druhů lišejníku. Za pohled stojí i svět pupenů - pupeny řady dřevin umožňují dřeviny určit i když nevidíte listí a ni plody.   Naopak uschlá květenství stále ještě plná semen nalezneme na řadě zdřevnatělých stonků bylin, jako například na lopuchu, štětce nebo lebedě

         Tam, kde pravidelně přidáváte na krmítko chutná semena ani v dobách oteplení není nouze o hejna návštěvníků. Zejména sýkora koňadra Na krmítko nalétává  v celých několikačlenných skupinkách, aby si sebrala slunečnicové semínko, ze kterého na nejbližším bezpečném místě  pečlivě vybere olejnaté jádro.  Na kusu loje můžete přistihnout najednou celé hejnko těchto sýkorek.  Podobně se chová o méně hojná sýkora babka. Vrabci nepohrdnou i jinými semeny a řadu z nich polykají již v krmítku. Na venkově krmítko často navštíví i brhlík nebo zvonek.   Stehlíci táhnou krajinou v mnohačlenných hejnech a spásají na úhorech a mezích bohatou úrodu semínek na pcháčích a bodlácích.

 

KM 7.12. 2007 

 

                                                                                       

Háčky na uschlém květenství lopuchu . Kozly         foto KM. Pupen růže šípkové. Kozly         foto KM.
Lišejník jasanovka výběžky (ciliemi) na lemu stélek na staré bezince. Kozly         foto KM. Lišejník terčovník zední na staré bezince. Kozly         foto KM.
Sýkora babka na krmítku. Kozly         foto KM. Sýkora koňadra na krmítku. Kozly         foto KM.
Samec vrabce polního sbírá zbytky po sýkorkách . Kozly         foto KM. Koňadry na kusu loje.  Kozly. foto KM.