Deník přírody -  23.6.2007 - 29.6.2007               

  

              

          Poslední týden školního roku byl bohatý na srážky, které přinášely frontální systémy z Atlantiku, takže běžně a nejčastěji v noci pršelo. Střídalo se zataženo s oblačným počasím a bylo dosti větrno.  V teplejších dnech ze začátku týdne byly denní  teploty až přes 28°C v druhé polovině týdne  se však pohybovaly kolem  18 °C.

         Lípy postupně dokvétají, zrají moruše černé i bílé na vlhčích a částečně zastíněných místech v lesním podrostu nebo na lesních loukách kvetou lilie zlatohlavé, bukvice lékařské a jarmanka větší. Jednu takovou louku navštívil Náš dopisovatel M. Mag (MiM). Navštívil rovněž několikrát rezervaci Rač na Hradišti u Habří a tak vám můžeme i zprostředkovat především modrý koncert zvonků a černohlávka obecného, doplňovaný žlutavě bílým hlaváčem a množstvím dalších květin, které se již do této skromné tabulky nevejdou. Kvetou rovněž pcháče, řada mrkvovitých rostlin včetně samotné mrkve obecné. Na sušších mezích  do výšky vyrazila čekanka a žebříček lékařský, na loukách kvete červenofialově hrachor hlíznatý, kakost luční,  jitrocel kopinatý a větší, na  okrajích cest pupalka dvouletá a ostrožka stračka, dokvétá knotovka bílá, zanedbaná místa porůstá fialově kvetoucí vrbka úzkolistá bíle kvetoucí svízel povázka.   U vody kvete orobinec širokolistý a kostival lékařský.

      Na Kyselce jsme zaregistrovali kladení vajíček hlemýždě zahradního a překvapilo nás množství klíšťat a klošů jeleních, kteří na nás soustavně usedali. Rovněž další obtížný hmyz - klíněnka jírovcová se kolem jírovců na Kyselce vznáší v celých rojích. Ve čtvrtek jsme ve čtyřech lidech uskutečnili záchrannou akci na obojživelníky v jedné zasypávané tůni v předpolí výsypky Pokrok v katastru bývalé obce Hrdlovka. Ulovili a převezli jsme několik desítek larev čolků velkých a obecných a také množství skokaních pulců a 3 dospělé čolky velké. V nádrži jsme se setkali také s velkým množstvím larev vodního hmyzu - potápníků různých druhů, vážek, šidélek aj. a také znakoplavkami a bodulemi a dospělými potápníky několika druhů.  

                

    Karel M. 29.6. 2007                            

 

            

                                                                                       

Černohlávek obecný. Rač.   foto MiM   Zvonek. Rač.   foto MiM  
Hlaváč. Rač.   foto MiM   foto MiM   Bukvice lékařská. Hradišťanská louka. foto MiM 
Lilie zlatohlávek. Hradišťanská louka. foto MiM  Jarmanka větší. Hradišťanská louka.   foto MiM  
Detail květního okolíku  jarmanky s drobnými brouky požírajícími pyl na květech. Hradišťanská louka.  foto MiM   Záchranný transfer přímo pod zakladačem na úpatí výsypky Pokrok. Foto KM.
Čolek velký chycený na úpatí výsypky Pokrok.    foto KM. Čolek velký chycený na úpatí výsypky Pokrok.    foto KM.
Larva šidélka. foto KM    Larva vážky. foto KM.