Deník přírody -  2.6.2007 - 15.6.2007               

  

              

          Z důvodu mojí nepřítomnosti na území ČR v druhém týdnu června je v tento "týden" dvakrát delší. Vzhledem k popisu vývoje počasí to ovšem nehraje roli, protože,  jak jsme si všimli, počasí se v tomto roce na našem území odvíjí zhruba v měsíčních více méně monotónních údobích. Toto období celé zapadlo do jedné z takových etap. Počasí bylo proměnlivé s rychlým střídáním front a výběžků vyššího tlaku vzduchu s častým deštěm (to neprospělo sušení sena) a docela vysokými teplotami (noční 11 - 16 °C, odpolední 19 - 25 °C). Srážky měly místy charakter bouřek s přívalovými dešti, někdy naopak pršelo souvisle a drobně z nízkéch frontální vrstevnaté oblačnosti.     

        Vývoj počasí  byl v naší oblasti vynikající pro rozvoj rostlinstva. Je čas senoseče ale počasí sušení sena vůbec nepřeje.  Během větrů opadaly z borovic loňské šišky, ze začátku období vykvetla lípa velkolistá a na samém konci pak lípa srdčitá, ke kterým se sletovaly hejna hmyzu, hlavně čmeláků, včel, vos a pyložravých brouků. Na zrajících třešních se objevila hejna špačků. Během tohoto období jsem opakovaně zjišťoval, zda už kvete lilie zlatohlavá a první květy jsem zaregistroval až poslední pátek v lese Svinky. Při dalším odebírání písku ze stavební hromady jsem našel další 3 snůšky  vajíček ještěrky obecné - dohromady jich bylo skoro padesát. Samozřejmě jsem jim vyrobil podobně exponované náhradní místo. Většinu fotografií tentokrát pořídili naši "externí" dodavatelé (Jitka Machová - JM a Markéta Machová - MM). Jitka fotí novým foťákem a některé snímky hmyzu má opravdu perfektní. Markéta je ji tradičním dodavatelem s tradiční kvalitou.

          

                

    Karel M. 19.6. 2007                            

 

            

                                                                                       

Letošní samičí šištice borovice. Bílina . foto JM. Lilie zlatohlavá. Svinky.      foto KM  
Obsah dvou hnízd ještěrky obecné. Kozly.   foto MM   Detail vajíček ještěrky obecné. Kozly.   foto MM  
Vlaštovka odpočívající na drátě. foto JM. Pestřenka na květu plaménku. Kozly. foto JM 
Moucha domácí. chutná vlaštovčí kořist. foto JM. Kolonie mšic na rmenu. Létaví jedinci jsou oblíbenou kořistí vlaštovky.  Kozly. foto JM.
Vrbař čtyřtečný  v typické pozici. Larva tohoto brouka žije 2-4 roky v mraveništích. foto JM. Larva mandelinky bramborové na listru bramboru. foto JM.