Deník přírody -  19.5.2007 - 25.5.2007               

  

              

       V posledním květnovém týdnu se na naše území opět nasunula tlaková výše a tak zase bylo  jasné léto a to místy i s tropickými teplotami přes 25°C. Na rozdíl od předchozího slunečného období méně pofukovalo, takže se vzduch záhy sytil prachovými částicemi.  V úterý přinesl přechod studené fronty bouřky s několika milimetry srážek. Pršelo i v noci z úterý na středu. Ve středu ráno to přineslo mlhu a do pátku potom následovalo jasném počasí způsobené tlakovou výší putující přes naše území od jihozápadu k severovýchodu.   

        Teplo  podpořilo kvetení jírovce pleťovéhobezu černého, růže šípkové a  až nepříjemně vonícího trnovníku akátu. To je zajímavá věc - akátu se vůbec nedotklo letošní o měsíc dřívější jaro. Loni totiž vykvetl ve stejnou dobu.  Nové kulovité plody již visí vedle starých na platanech  a nažkami jsou obsypány javory. Ke kvetení nasazují borovicovité  (jako první borovice kosodřevina) a obvody vysychajících  kaluží se tak barví dožluta jejich pylem. Rovněž dochází k rozpuku  řady mrkvovitých rostlin, například krabilice a hlavně nastalo metání divokých trav - vrcholný čas pro senoseč. Na stráních naplno kvete bělozářka liliovitá (Bořeň, Liběšice) a v lese pak  její  příbuzná okrotice bílá (Kyselka, Chlum - mimochodem západní konec kyselského lesa je již třetí lokalitou Okrotice v okolí Bíliny - nalezli jsme ji tento týden), objevily se fialově - žluté černýše a louky a meze místy hustě pokrývají koberce fialových květů vikve ptačí  objevuje se žlutá  lnice květel a růžový kohoutek luční.  Meze kolem obilních lánů září rudou barvou vlčích máků.  Ve čtvrtek jsem pozoroval páření skokana skřehotavého a v písku našel snůšku vajíček ještěrky obecné. V předpolí dolu v drobných zarostlých tůních  je možno pozorovat čolky velké  a zahlédl jsem i užovku obojkovou která je loví a zaslechl hlas kuňky obecné. Ropuchy obecné již vodní nádrže opustily. Vlaštovky a jiřičky intenzivně staví svá blátem a slinami lepená hnízda. Kolem vodních nádrží se doslova rojí motýlice, šidélka a různé druhy vážek vylíhlých z larev žijících v minulých letech ve vodě.

               

                

    Karel M. 25.5. 2007                            

 

            

                                                                                       

Kvetoucí bez černý v předpolí dolu Bílina. foto KM  Bělozářka liliovitá u Liběšic.      foto KM  
Lnice květel v předpolí dolu Bílina.   foto KM   Kohoutek luční - předpolí dolu Bílina.   foto KM  
Psárka plavá na podmáčené louce v předpolí dolu Bílina.   foto KM   Drobný kovově zelený  tesařík. Na kvetoucí srze říznačce. Předpolí dolu Bílina. foto KM  
Samička šidélka v předpolí dolu.  foto KM   Šidélko v předpolí dolu. Sameček.  foto KM  
Drobný pavouk u vchodu do svého doupěte na vlhké louce v předpolí dolu.  foto KM   Mladý skokan skřehotavý ukrývající se na dně kaluže. předpolí dolu Bílina. foto KM