Deník přírody -  5.5.2007 - 11.5.2007               

    

            

               V tomto týdnu konečně začal působit vír tlakové níže pozvolna se sunoucí od jihozápadu  - zasáhl k nám svými severními rameny. Projevilo se to sice zvýšenou oblačností, někdy až zataženým počasím, ale těch pár kapek, které z oblak začátkem týdně vypadlo, ani nestačilo doletět na zem a pokud ano, půda od nich ani nezvlhla. Blíže k centru níže, v jižních Čechách ale  docela normálně pršelo.  K souvislému dešti u nás došlo koncem v druhé polovině týdne a příroda tak konečně dostala pořádnou porci vláhy.   Nechyběly ani teplá odpoledne se slunečným počasím.

              Zajímavým byl výlet na Oblík a Ranou ze začátku týdne - využil jsem nabídky Jihočeské university k velmi košaté exkursi a protože se jedná o lokality velmi blízké, ba přímo sousedící s našim územím, nemohu se s Vámi nepodělit o ztážitky.  V ranním chladu jsme pod Oblíkem narazili na slepýše, samičku ještěrky obecné plnou vajíček, množství ptáků různých biotopů. Oblík je zajímavý svým nebývalým výskytem lnu rakouského na jižním a jihovýchodním svahu včetně vrcholové partie. Porosty lnu doplňoval kvetoucí kavyl Ivanův, šalvěj luční a řada dalších bylin, které obletovala řada motýlů a jiného hmyzu. Mezi nejnápadnější patřila dvojice otakárků fenyklových stoupajících v dopoledním oteplování k vrcholu, několik druhů modrásků (nejběžnější kozincový a jehlicový), okáčů, ostruháčků, bělásků (ovocný, řeřichový) a soumračníci, ale třeba i píďalky a bourovci v podobě především housenek v tisících se popásajících hlavně na hlozích na úpatí Oblíku. Hmyz a larvy zde sbíralo množství ptáků - strnadi obecný i rákosní, čtyři druhy pěnic (černohlavá, pokřovní, slavíková, vlašská), kosi, zvonkové, dva druhy budníčků, sýkory koňadry a modřinky, krutihlav, rákosník obecný  a nechybělo ani volání slavíka nebo kukačky.  Na úpatí oblíku směrem k Lounům mě v poledním vedru zaujalo množství cvrkajících velkých černých cvrčků. Skutečně bylo možno je najít až u ústí jejich norky, případně je stéblem trávy vydráždit až k opuštění podzemního sídla. Po vysušených cestičkách co chvíli uháněl kovově zelený brouk svižník. Z dalších botanických zvláštností nejde zapomenout na podražec křovištní v mezi pod Oblíkem, tamtéž na poli pozoruhodnou barevnou modifikaci hlaváčku letního - žlutou a zajímavý halofyt ledenec na úpatí Rané. Na Rané  len rakouský nenajdeme - je to skutečně jen otázka Oblíku, za to zde je spousta dalších rostlin, kterým v tomto období dominuje samozřejmě šalvěj luční  s kavylem Ivanovým. Přízemními růžice listů a chomáče květů se u země krčí kozinec bezlodyžný. Pozoruhodným jevem na Rané je rozšiřování kolonie syslů, která se ze západního  svahu pomalu přesunuje i do sedla a na svah   jihovýchodní. Z Hradiště u habří máme zprávu o kvetení omamně vonné  třemdavy bílé a nakvétání bělozářky liliovité.

        

               

                

    Karel M. 14.5. 2007                            

 

            

                                                                                       

Třemdava bílá na Hradišti.  Habří. foto MiMa  Podražec křovištní. Pod Oblíkem.      foto KM  
Hlaváček letní na poli. Pod Oblíkem.   foto KM   Anomálně zbarvený hlaváček letní.  Pod Oblíkem. foto KM  
Porost lnu rakouského na Oblíku.   foto KM   Kozinec bezlodyžný.  foto KM  
Kukla běláska ovocného. Pod Oblíkem.  foto KM   Okáč (rosičkový? -samice). Oblík.   foto JM