Deník přírody -  10.3.2007 - 16.3.2007               

    

               Od začátku týdne dominovala nad územím naší republiky rozsáhlá  tlaková výše, pozvolna se přesunující k východu. To znamenalo polojasné až jasné počasí, odpolední teploty až 11 - 15 °C, zatím co v noci teploty klesly v některých dnech až k -2°C a objevila se jinovatka. V noci na neděli dokonce zamrzly kaluže. Původně slabý vítr se změnil na bezvětří a to přineslo  zhoršené rozptylové podmínky.  Jasné počasí přineslo divoce rudé západy slunce. 

             Odpolední teploty vyhnaly zpoza pecí zahrádkáře. Přesně v úterý (v pondělí tomu tak ještě nebylo) v dubových lesích doslova explodovaly jaterníky podléšky a pokryly hnědé listí na zemi kobercem modrých květů.   Nás okolnosti vyhnaly několikrát během týdne k vypouštěné nádrži  v oblasti bývalé obce Libkovice. Nádrž vznikla poklesem terénu nad plochami hlubinně odtěžené uhelné sloje, přímo v údolí potoka. Tam jsme po kolena v blátě zachraňovali populaci škeble rybničné, jejíž narušení hrozilo postupným vypouštěním této nádrže, prováděné Doly Bílina. Pro účastníky této záchranné akce to bylo velmi poučné - pozorovat škebli v jejích přirozených podmínkách   to se poštěstí opravdu málokdy. Setkali jsme se také s místem, na kterém patrně ondatra konzumovala ulovené škeble a vznikla zde tak hromada rozlouskaných lastur. Během akce jsme měli možnost pozorovat i řadu jiných přírodních úkazů. Nad nádrží se občas vznesl obrovský racek bouřný, připomínající albatrosa, plavaly zde hejna hlučných lysek černých, vyplašili jsme několik volavek popelavých, potápek roháčů a na břehu se spolu s námi na pohybovali malí bahňáci. Na nádrži, kam jsme škeble přemisťovali jsme potkali ještě dvacetihlavé hejno husí velkých a kachny divoké, hromadně se zde v úterý objevily též čejky chocholaté. Na dně rybníka jsme v bahně nalezli jednoho malého lína, mrtvou štiku, cejna, okouna a plotici. Úžasnou podívanou nám připravilo na výsypce Pokrok  tisícičlenné halasně štěbetající hejno špačků obecných okupující  stožár vysokého napětí a okolní travnaté plochy.  Úžasný je pohled na takové hejno v pohybu - synchronizace letu připomíná pohyb rybího hejna v moři.   

                

    Karel. M 14.3. 2007                            

                                                                                                                              

Typický západ slunce těchto dní. Sluneční kotouč se nad obzorem opticky zplošťuje   foto MM  Na dně vypouštěné libkovické nádrže zůstaly zbytky původně zde rostoucích stromů.  foto MM 
Nejmenší a největší nalezený exemplář škeble rybničné. Libkovice.   foto MM   Detail nejmenšího exempláře.  foto MM
Detail jednoho z největších exemplářů.   foto MM  Odpadová deponie lastur živočicha pojídajícího škebli rybničnou (ondatra).    foto KM 
lebka lišky obecné na dně rybníka.  foto MM  Husa velká. Mariánské Radčice.  foto MM 
Stopa racka v bahně nádrže.  foto MM  Stopy volavky tamtéž.   foto MM