Deník přírody - 16.12.2006 - 22.12.2006      

      

         Ve třetím týdnu měsíce prosince se konečně několikrát stalo, že v noci mrzlo, takže se tenkou vrstvou ledu pokryly i některé rybníky a na hřebenech Krušných hor se v neděli objevil poprašek sněhu, který vydržel až do konce týdne. Přes den však stále panovaly teploty mezi 2 - 5 °C. Většinou počasí řídila tlaková níže někde nad Anglií, takže k nám od oceánu posílala od západu jednu frontu za druhou. Přes trvale zatažené a sem tam oblačné počasí však příliš srážek nespadlo.   

         Stromy listnaté jsou už holé vyjma některých, nebo jejich částí, které jsou díky místním podmínkám (teplo a vlhko) ještě trochu olistěné. Na platanu visí množství kulovitých plodů, které se ale už při stlačení rozpadají na tisíce ochmýřených plodů. Listí už bude viset až do jara na některých mladých dubech a habrech ve středohorských lesích. U plotu přímo vedle gymnázia jsem narazil na kvetoucí pryšec kolovratec. Na mrtvé organické hmotě stále bují některé druhy hub - houbaře s košíky plnými hřibovitých hub jsem viděl u silnice Teplice - Cínovec. Penízovka sametonohá nám v podobě mohutného trsu vyrostla na zapomenutém kořání pokáceného jírovce nebo lípy.  Je to typicky zimní houba rostoucí i pod sněhem. V zimním období se v trávnících i v lese intenzivně prosazují mechy užívající vlhkého počasí ke kolonizaci holé půdy, pařezů, kamenů a vůbec kdejakého substrátu na kterém je možno se uchytit. V lesích jsou mechové porosty momentálně jediným zdrojem jasně zelené barvy. 

        Ve vlhké půdě kolem vodních nádrží na výsypkách jsou hojně vidět hluboké otisky kančích a srnčích kopýtek a rozsáhlé plochy jsou divokými prasaty rozryty do hloubky až 15 cm. Břehy jedné z rekultivačních nádrží byly úplně rozryté divočáky hledajícími křehké výhonky orobince.

         Zajímavé projevy života jsem pozoroval na dole Bílina - u výtoku vody z jednoho starého hlubinného díla procházejícího uhelnou slojí se vytvořily chuchvalce bakteriálních kolonií, využívajících náhlého okysličení vody a vysokého obsahu solí, hlavně síranů, ve vodě. Náhlá oxidace rozpuštěného dvojmocného železa na trojmocné způsobuje srážení rezavých vodnatých oxidů železa z vody. 

         

            

    Karel. M 21.12. 2006 

                           

                                                                                                                              

Kvetoucí pryšec kolovratec. Bílina. foto KM  Poslední listí na vrbě nad hladinou řeky. Bílina.  foto KM 
Zralý plod platanu javorolistého. Bílina. foto KM  Plody platanu se již po stlačení dají rozemnout na množství ochlupených semen. Bílina  foto KM 
Poslední listy z platanu javorolistého spadly během tohoto týdne. Bílina. foto KM.  Na zbytcích kořenů již mnoho let poraženého jírovce vybujel tento trs typické zimní houby - penízovky sametonohé. Bílina. foto KM.
Ve výtoku vody  ze štoly na Dole Bílina se vytvořily takovéto chuchvalce kolonií baktérií. Foto KM    Kolonizace ploché části pařezu dubu mechem v detailu.  Svinky. foto KM.  
Na vnitřní výsypce Dolu Bílina u jedné z nádrží řádili divočáci. Rozryli souvisle celou pobřežní linii.      foto KM.  Stopy nohou i rypáku ukazují, že divoká prasata hledala šťavnaté oddenky orobince. foto KM.