Deník přírody - 25.11.2006 - 1.12.2006      

      

          Pátý týden listopadu byl mimořádně výjimečný a zároveň mimořádně nudný. Nad Čechami se rozmístila tlaková výše a ne a ne sem pustit trochu vzduchu od Atlantiku. V důsledku toho po většinu týdne byly na našem území konstantní podmínky - inverzní situace spojená s nízkou oblačností a mlhami a samozřejmě zhoršenými rozptylovými podmínkami. Teploty se pak pohybovaly ve velmi úzkém intervalu cca od 1(v noci) do 9 (odpoledne) °C. Na horách (a patrně i na Milešovce) mohlo ale být polojasno s teplotami nad 10 °C odpoledne a naopak s mrazy v noci. Z mlhy a nízké oblačnosti se občas srážely jemné kapičky vody zvlhčující vše na čem ulpěly. Obloha se nakrátko roztáhla pouze na konci minulého týdne a ve čtvrtek. Takto stabilní počasí na konci listopadu bez sněhu a mrazů je historicky neobvyklé a ve sdělovacích prostředcích se diskutuje o tom, že se jedná o nejteplejší listopad za posledních 45 let.      

         Stejně jako minulý týden můžeme konstatovat , že "stromy jsou vyjma žlutě svítících bříz, vrb a modřínů, případně některých dubů  holé, krajina šedivě hnědá". V lese se mezi opadaným listím zelená mech na padlých kmenech a kamenech a zpod listí vyrážejí trsy mrkvi podobného  listí krabilice. Stále kvete řebříček a sedmikráska. 

          Minule jsem se zmínil o tom, že sojky si připravují zásoby žaludů, tak jsem se v tomto týdnu vypravil do nejbližšího dubového trénu - na svah údolí Čistce lidově zvaného "žižkáč", abych toto tvrzení doložil. Žaludů umně zaklíněných do mezer v rozpraskané dubové borce jsem našel mnoho, ale po pravdě řečeno, nejsem si jist, zda se jedná o žaludy letošní nebo loňské, protože všechny byly již "použité".  Pár obrázků těchto zásobárniček chráněných před případnou pokrývkou sněhu Vám přináším.  

            

    Karel. M 1.12. 2006 

                           

                                                                                                                              

Severní svah údolí Čistce je porostlý převážně dubovým lesem s přimíšenými javory a jasany.   foto KM Osluněné svahy údolí byly v dávné minulosti zemědělsky využívány. Z té doby se zde zachovaly na sucho dovedně složené zídky vymezující vinice. foto KM
Načatá minizásobárna energie - žalud dubu letního. Čistce.foto KM  Načatá minizásobárna energie - žalud dubu letního. Čistce. foto KM 
Načatá minizásobárna energie - žalud dubu letního. Čistce. foto KM  V lese mají své zájmy i nenechaví lidé - zde byl evidentně pokácen zdravý strom, ačkoli v okolí byla řada uschlých.