Deník přírody - 11.11.2006 - 17.11.2006      

      

          Třetí týden v měsíci listopadu klimatické podmínky rozdělily na tři dva výrazně odlišné úseky. První čtyři dny byly ve znamení přechodu front od severozápadu s množstvím dešťových srážek a maximálními  teplotami kolem  5 - 8°C. Následoval den, kdy se do naší oblasti nasunul výběžek vysokého tlaku z jihovýchodní Evropy a odpolední teploty se vyšplhaly až na téměř 16°C. Po celé zemi praskaly desítky let staré teplotní rekordy. To mělo ještě pokračovat ale díky vysoké vlhkosti se nad naším krajem vytvořila poklice mlhy a nízké oblačnosti až po výšky kolem 700 m.n.m, pod kterou teploty klesly k 8 - 13 °C.  Přebytek vody se projevil na zvýšení hladiny v řece Bílině, korytem do moře odplouvají utrhávající se a odumírající trsy vodních rostlin. Na dole Bílina se rapidně snížila do té doby dobrá sjízdnost cest - auta se boří do rozbahněných jílů, své o tom vědí i zahrádkáři nebo hospodyňky snažící se sušit vyprané prádlo.

          Listopad si nicméně pokračoval jak má, listí už opadlo z naprosté většiny stromů (dokonce i z topolů bílých o kterých jsme v minulých týdnech referovali, že opad teprve začíná), trochu jej visí ještě na některých javorech, posledními "žlutými duchy" vystupujícími z mlhy v lese v parcích a na výsypkách  jsou břízy, u vody vrby a v lese samozřejmě přetrvává listí na dubech a některých mladých stromech jako jeřábu obecném a buku lesním. Ve s míšených lesích také svítí do daleka modříny a v lázeňském parku jediný strom jinanu. V čistých  vodních tocích se mezi zvadlými karbinci  stále krásně zelená mokrýš střídavolistý a zeleň si také zachovává vytrvalá sítina klubkatá. 

          Na řeku se dále stahují divoké kachny - v Bílině již jsou desítky párů. V polích lesích a dalších honitbách teď probíhá sezóna honů. Myslivci regulují stav veškeré lovné zvěře, zejména bažantů, kachen, srnčí, černé a jelení zvěře a zajíců, kterých v naší krajině poslední dobou začíná být pomálu.  Přímo uprostřed sídliště Pražská II jsem našel přejetou zbloudilou ropuchu zelenou, teplý den ji zřejmě z úkrytu vytáhl na lov za potravou. Nejvýraznějšími ptáky ve městě se stali kosi, sýkorky koňadry a vrabci. V předpolí dolu Bílina na zanedbaných plochách je situace trochu jiná. Na porostech bodláků a lopuchů se zde pasou stohlavá hejna stehlíků, běžně je vidět straka a sojka a můj fotoaparát zde zachytil pěknou srnku. V proplástku v uhelné sloji jsem vyfotografoval pařez pravěkého stromu, vypadající jako černá vyboulenina v bílé vrstvě.

            

    Karel. M 17.11. 2006 

                           

                                                                                                                              

Žloutnoucí vrba náhrobní. Bílina. foto KM Vrba jíva. Důl Bílina. foto KM
Bříza. Předpolí dolu. foto KM  Salátově zelený Mokrýš. Předpolí dolu. foto KM
Neurčená houba, Důl Bílina. foto KM Fosilní pařez bahenního stromu v uhelné sloji. Důl Bílina. foto KM
Srnka. Předpolí dolu. Kyselka foto KM Takto vydržela koukat asi 3 minuty!!!