Deník přírody - 4.11.2006 - 10.11.2006      

      

             Druhý listopadový  týden již byl  jasně podzimní - dny deštivé, oblačné a větrné se střídaly uprostřed týdne s dny slunečnými. teploty se většinou pohybovaly maximálně kolem 10 - 12°C ve dne a padaly až k nule k ránu. Ve středu ráno se dokonce objevila jinovatka, evidentně tedy mrzlo.  Po středečním nočním mrazu se v nižších polohách udržela i mlha až do oběda. Nízké velice kontrastní světlo nebo naopak tma při zataženém počasí jsou problémem pro fotografa v přírodě.

            Listopad již potvrzuje význam svého jména - trnovníky akáty, jasany, lípy topoly černé, buky již jsou bez listí, rovněž tak jírovce. Žloutne listí na modřínu, jinanu a na dubech (tam přechází rovnou do rezavě hnědé barvy a udrží se na stromech ještě dlouho). Zralé žaludy a bukvice již většinou popadaly na zem a staly se předmětem zájmu divokých prasat a sojek. Žluté listí  opouštětí mnohé druhy javorů.   Listí začíná opadávat rovněž j topolů šedavých a bílých a z jerlínu, ginkga a kaštanovníku. Dozrály semena rákosu a za prudkého větru se uvolňují z květenství aby se nechala pomocí štěťiček tenkých dlouhých chlupů unášet na nová stanoviště. Jedlové šišky se už při uchopení rozpadají na směs semen a šupin. Mezi kvetoucími rostlinami jsem ještě zahlédl žebříček, smetánku, chrpu luční, mléč, hluchavku bílou.

            Většina hmyzu již není vidět, náhodně jsem pouze nalezl střevlíka měděného, který spadl při honbě za kořistí do okapu a následně do sudu s vodou.  Do místnosti se zalétla schovat i dravá zlatoočka. Za hmyzem se do lidských obydlí stahují i hmyzožravci a tak se stává, že do pastiček určených pro myši se chytí hladový rejsek. Lidé jej pak považují za škůdce stejně jako myš domácí, ale tak tomu není. Rejsek je lovcem hmyzu a od myši jej lze snadno odlišit podle malinkatých očí (narozdíl od myši, která je má jako velké černé korálky), nezřetelných uší (myš má uši velmi nápadné) a vytáhlého čumáčku s tlamičkou plnou ostrých zoubků (ale bez hlodáků).  Je poslední čas, kdy je možno nasbírat kaštany pro přikrmování lesní zvěře. Před uskladněním je však nutné kaštany řádně vysušit, aby neplesnivěly, to by pak pro zvěř byly nevhodné. Počet kachen na řece Bílině přímo ve městě evidentně roste, jak se stahují z letních stanovišť na okolních vodních plochách. 

  

    Karel. M  6.11. 2006 

                                                                                                                              

Listí dubu letního. Tobiášův vrch. foto KM Žalud dubu letního. Tobiášův vrch. foto KM
Zralé klásky rákosu. Kozly. foto KM  Detail listu Ginkga. lázeňský park Kyselka. foto KM
List kaštanovníku jedlého. Kyselka. foto KM Jedlý kaštan. Kyselka. foto KM
List javoru dlanitolistého. Kyselka foto KM List javoru klenu. Kyselka foto KM
List javoru mléče. Kyselka   foto KM List javoru mléče "cucullatum". Kyselka.   foto KM
List vinné révy. Bílina. foto KM Šiška jedle bělokoré. Bílina. foto KM 
Střevlík měděný. Kozly.  foto KM  Zlatoočka. Bílina.  foto KM