Deník přírody - 16.9 - 29.9.2006                   

  

            Babí léto s úterními a středečními  přestávkami pokračovalo i do třetího a čtvrtého  týdne měsíce září. Kromě výše uvedených prostředků týdne, kdy místy intenzivně sprchlo opět nad krajem vládla tlaková výše s průvodními jevy, které tato situace přináší. Už od středy třetího týdne se začaly tvořily ranní mlhy , které se místy rozplývaly až v poledne. Slabý pohyb vzduchu přinesl  zhoršení rozptylových podmínek  a nad údolními částmi kraje se na pozadí modré oblohy vyrýsoval hnědošedý zákal atmosféry.   Ranní teploty se pohybovaly od 10  do 12 °C, odpolední přelézaly 20 - 22°C. Pamětníci tak dlouhé babí léto údajně nepamatují.

            Kromě stromů, které jsme uvedli v minulém týdnu se žloutnutí listů projevilo intenzivně  na javorech babykách, topolech osikách a karmínově červeně až fialově se zabarvilo listí svídy krvavé. Pomalu začínají dozrávat pozdní plané hrušky a jablíčka, pravda hrušky jsou už skoro všechny na zemi , zatím co  jablíčka se ještě drží na větvích. Všem ladem ležícím pozemkům v pánevní oblasti vévodí mohutné trsy nebo celé souvislé porosty sírově žlutého kvetoucího zlatobýlu kanadského. Na několika místech v oblasti jsem si všiml, že právě bíle kvete i další cizí "invazní rostlina" - křídlatka japonská. Mirek v třetím týdnu v okolí radovesické výsypky pěkně zachytil výskyt krásně plodící kaliny obecné, kdysi běžného keře.  Protože se jedná o věc ne zcela běžnou, rozhodli jsme se věnovat jí dva snímky. Za pozornost rovněž stojí v málo udržovaných lesích hojný výskyt různých druhů chorošovitých hub. Postupným padáním listí se teď lesy prosvětlují a na kmeny je lépe vidět. Návštěva ranního mírně zamlženého leza teď skutečně stojí za to i když hub moc neroste. Zem se v lese začíná postupně barvit padlým listím a prořídlé koruny s barevným listím předávají  lesu svit nízko položeného slunce, čímž vzniká neobyčejně kouzelná atmosféra. Pozorování živočichů v tomto období bylo z naší strany skromné, protože nám zaneprázdněnost nedovolila dostat se pořádně do přírody. Během krátké vycházky jsem ještě v Žižkově údolí (správně Čistce) zachytil kvetoucí porost pomněnky bahenní podél potoka Syčivky a na jednom místě porost zevaru vzpřímeného s nápadnými ježatými plody.

             Ve skalce jsem pozoroval rejdění letošním malých ještěrek obecných, u vody již potkáte akorát skokana skřehotavého. Většina tažných ptáků již naše kraje opustila (zaregistroval jsem ještě například rehka domácího), výrazně se teď v přírodě projevují nápadné straky obecné a hejna drobných přetahujících pěvců, na polích posedává množství káňat lesních lovících vyorané hraboše polní. Nejsou to však tatáž káňata, která u nás žila během léta. Ta letní se teď vyhřívají někde na jihu a ty, co zde vidíme dnes jsou káňata severská, pro které je naše zima snesitelná. o V lese i v parcích opět začíná být výraznější křik strakapouda velkého a sojek a drobné pípavé zvuky indikující brhlíka a sýkory. Sojky si teď vytvářejí zásobárny žaludů zastrkováním těchto plodů do trhlin kůry dubů i jiných stromů. Na sklizeň čeká slunečnice a kukuřičné lány - toho řada zvířat využívá ke zpestření podzimní obživy - především ptáci a divoká prasata. Kuriozitou je zaregistrování dvou uprchlých papoušků v okolí Kozel - bohužel na dálku nebylo možno je identifikovat, oba však byli velikosti korely, jeden zcela žlutý s dlouhým ocasem (patrně korela), druhý naopak zelený. Ke konci třetího týdne jsem ve sklepě rozestavěného domu zaregistroval asi 20 baboček paví oko, kteří se sem uchýlili v domnění, že se jim zde bude dobře zimovat a pod Bořněm jsem  na cestičce zachytil chrobáka obecného bezradně se snažícího obrátit na břicho. Uhynulého rejska obecného, který už asi doplatil na ubývající množství hmyzu již oblézali všudypřítomní mravenci. 

                  

    Karel. M  29.9.2006

 

                                                                                                                              

Letošní planá jablíčka jsou stejně strupatá jako jejich větší příbuzní na zahrádkách. Bílina. Bořeň        foto KM Plané hruštičky už většinou najdeme na zemi. Bílina. Bořeň.    foto KM
Plody zevaru vzpřímeného. Čistce.    foto KM Pomněnka bahenní . Čistce.     foto KM
Kalina obecná - plody. Býv. Dřínek.  foto MH Kalina obecná - listy. Býv. Dřínek.    foto MH
Choroše na padlé třešni . Bořeň.    foto KM Choroš na padlé bříze. Bořeň.  foto KM
Plody hlohu ráno po dešti. pod Bořeněm.             foto KM Uhynulý rejsek obecný. Pod Bořeněm. foto KM
Chrobák obecný. Bořeň.       foto KM K zimování připravené  babočky paví oka. Kozly.   foto KM