Deník přírody - 5.8.2006 - 11.8.2006                   

  

            Konečně výrazná změna počasí - roztočením tlakové níže na sever od naší země se k nám dostalo chladnější a deštivé počasí, propršely první dva dny týdne a rovněž konec týdne. Místy napršely během dne i 2 - 3 cm vody a z jiných částí republiky jsou hlášeny místní povodně. Vyschlá země se s tímto přídělem u nás však lehce vypořádala. Podstatný byl pokles teplot na snesitelnou míru - do 25°C ve dne a 15 -18°C v noci.              

       Protože stav rostlinstva se výrazně nezměnil, zabrousil jsem tentokrát spíše k rybníku, abych se zabýval tamním hmyzem. Nicméně několik zajímavých kvetoucích rostlin mě zaujalo, i když třeba kvetou již déle. Krásnými fialovými květy mě kolem polí upoutal hrachor hlíznatý a nebeskou modří  čekanka obecná, zavírající svoje květy v temnu a dešti. Objevily se také chrastavce rolní a pokračuje kvetení svlačců,  na kraji lesa či na mezi narazíte i na sléz.  

          Ale teď k vodě. Všude zaujme velké rejdění na hladině. Prohánějí se zde v hojném počtu vodní ploštice většinou reprezentované bruslařkami, vzácněji pak podstatně drobnějšími vodoměrkami. Zachytil jsem bruslařky obecné jak při pojídání kořisti (jsou to predátoři se vším všudy) tak při páření.  Rychlost jejich pohybu vyžaduje s fotoaparátem často střílet "na slepo" a doufat, že se něco podaří zachytit. Na závadu je rovněž odlesk vodní hladiny. Úplně jiný přístup vyžaduje fotografování hlemýžďů zahradních, kteří  za vlhkého počasí ve velkém množství vyrazili hledat něco k snědku a také se pářit. Chce to trpělivost a vyčkat až vyplašený hlemýžď vystrčí všechny svoje oči a dá se do pohybu.  Nedaleko vody jsem také nalezl hmyz, který jsem nejdříve považoval za velmi unavenou velkou "opelichanou" čmeláčí dělnici, pak jsem se zaradoval , že jde o včelu drvodělku a nakonec byla odborně určena jako dělnice čmeláka skalního. Chlad a déšť způsobil její malátnost, takže se dala dobře vyfotit. 

             

    Karel. M 10.8.2006

   

                                                                                                                                  

Chrastavec rolní . Okraj pole - Kozly.    foto KM Čekanka obecná. Okraj pole - Kozly     foto KM
Svlačec rolní na mezi. Kozly    foto KM Hrachor hlíznatý na kraji pole. Kozly     foto KM
Zralá pšenice pod Dlouhým vrchem   foto KM Sléz lesní na kraji pole. Kozly     foto KM
Pářící se hlemýždi zahradní. Kozly         foto KM Čmelák skalní stará dělnice . Kozly       foto KM  
Bruslařka obecná vysávajíc svou kořist.      foto KM Páření bruslařek obecných.          foto KM