Deník přírody - 29.7.2006 - 4.8.2006                   

  

            Zhruba do poloviny týdne pokračovalo  tropické počasí, přesto ke konci týdne nastalo postupné ochlazování spojené s občasnými nevýraznými srážkami a častější frontální  oblačností.  Teploty přes den vystoupily  až na 30°C a v noci 15 - 19°C. Občasné srážky alespoň místy snížily množství prachu ve vzduchu.  

             Stále velmi  intenzivně kvete mrkev obecná. Z okoličnatých rostlin ještě můžeme spatřit žlutě kvetoucí pastiňák. Ke konci týdne mě velmi zaujal jeden silniční příkop, ve které kromě trav vyrostlo zajímavé společenství "bodlákovitých" rostlin. V sušších částech se objevily velmi dekorativní, v domácnostech po usušení používané  štětky plané, charakteristické tím, že květenství vždy kvete jen v některé své části. O kus dále jsem narazil na zajímavý úkaz - vlivem dlouhodobé blízké lokalizace dvou druhů pcháčů  došlo k jejich zkřížení a vzniku rozmanitých variant kříženců. Jedním z  předků kříženců byl pcháč zelinný, používaný v minulosti často jako náhražka zeleniny, druhým předkem byl pcháč oset (rolní), nejběžnější z našich rolních  pcháčů. Oba dva se výrazně liší: Pcháč zelinný má výrazně světle zelené listy a bílé až krémové květy, spodní listy má výrazně laločnaté, listy v okolí květů vytvářejí kolem květů jakousi listovou obálku, zatímco pcháč oset je spíše tmavě zelený se spodními listy jen pilovitě až ostnitě zubatými a výrazně fialovými až růžovými květy bez výrazného okolního olistění. Kříženci rostoucí mezi těmito dvěma rodiči měli květy spíše bílé, uspořádání olistění v blízkosti květů spíše podobné pcháči osetu a rovněž stonek vypadal spíše osetový. Variabilní byli v olistění , spíše tmavě zelené spodní listy v některých případech byly laločnaté jako u pcháče zelinného jindy cosi mezi oběma pcháči.   Kromě pcháčů nedaleko kvetly rovněž velmi výraznými fialovými květy pcháče kopinaté.  Všechny výše uvedené rostliny jsou v současné době klíčovými dodavateli nektaru a pylu pro hmyz s dlouhým sosákem nebo dostatečnou silou v pronikání do kompaktních složených květů. Rovněž významnými zůstávají vrbovky a stále žluté vytrvalé jestřábníky.

            Na většině dřevin již visí zrající plody - oranžové bobule na jeřábu ptačím, ostnité koule na jírovcích, zelené oříšky na lískách i už poměrně velké plody na ořešáku královském nebo javorové nažky na všech druzích javorů. Zpoždění mají pouze exoty jako například kaštanovník setý  - kvetl teprve minulý týden a jeho ježaté plody začnou být výrazné až na konci měsíce. Jediným stromem  

            Na řadě polí již došlo ke sklizni na posečení čeká jarní pšenice i ječmen. Protože zemědělci bezprostředně po sklizni  svá pole ořou, dá se očekávat intenzivní splachování zeminy z polí. 

 

    Karel. M 4.8.2006

   

                                                                                                                                  

Štětka planá. Kozly    foto KM Pcháč kopinatý. Kozly.     foto KM
Pcháč zelinný. Kozly.    foto KM Pcháč rolní. Kozly.      foto KM
Kříženec obou pcháčů  s olistěním podobnější pcháči zelinnému.     foto KM Kříženec obou pcháčů tvarově podobnější pcháči rolnímu.     foto KM
Líska turecká se už honosí svazky oříšků v cípatých obalech.     Bílina          foto KM ..... a zároveň se již objevují zárodky samčích jehněd, které se rozevřou na jaře.   foto KM