Deník přírody - 15.7.2006 - 21.7.2006                   

  

     Pokud jsme předchozí týdny nazývali letními, pak tento byl superletní dalo by se říci středomořský. Neustálé jasno či polojasno výjimkou vyla akorát sobota kdy malinko zabouřilo a sprchlo. Teploty se pohybovaly ze začátku týdne přes den mezi 25 - 29 °C v noci to bylo poněkud méně než minulý týden - klesly dokonce až ke 13 °C a tak mohlo být po ránu i docela chladno.Kkonec týdne však přinesl další oteplení s ranními teplotami kolem 20°C a odpoledními k 34 °C . Při tom se neustálým slabým větrem čistila atmosféra, takže  rozptylové podmínky se začaly zhoršovat až v druhé polovině týdně  a krajináři měli výborné podmínky pro focení.

    

    V okolí Bíliny jsou momentálně nejintenzivněji kvetoucími rostlinami  mrkev obecná a lopuch pavučinatý, doplňuje je bělotrn kulatohlavý. Na vlhké louce na jižním okraji středohoří jsem zastihl kvetoucí kakost luční, pcháč bahenní a pcháč kopinatý na kterých se proháněly desítky různých motýlů (žluťásek řešetlákový, okáč bojínkový, babočka paví oko, vřetenuška obecná a další nejméně 3 druhy hnědásků a modrásků, které jsem nedokázal určit ani vyfotit) dalších zástupců hmyzu (zlatohlávek zlatý, čmelák luční). Louka zněla cvrkáním sarančat a kobylek.  O tom jaká hojnost hmyzu byla na pcháčích bahenních svědčí přehled snímků, které jsem pořídil během cca 10 minut. Ve stínu pod jasany jsem zaregistroval několik bělásků na hluchavce nachové a také nesmírně rychlého motýla - babočku admirála, který mi vůbec nedal šanci na to ho vyfotit. Na mrkvi, lopuších i pcháčích se rovněž hojně vyskytuje pářící se brouk páteříček žlutý.

           Ozimé obilí již je na hranici zralosti a někde již probíhá sklizeň. Trávy obecně již jsou většinou odkvetlé a v jejich kláscích zrají semena. Většina plodů na keřích a stromech již rovněž má svůj tvar, některé ještě budou nabývat na objemu a vybarví se dočervena, dofialova, domodra či dočerna nebo prostě dohněda. 

          Z tohoto týdne máme několik pozorování užovek a to jak užovky hladké, tak užovky obojkové a to především v souvislosti s zahrádkářskou činností. Samice užovek obojkových  jsou připravené klást vejce a proto je lze najít v okolí kompostovišť, hromad tlejícího listí a podobně. Užovka hladká rodí mláďata schopná brzy po porodu samostatného života.

 

    Karel. M 19.7.2006

   

                                                                                                                                  

Lopuch pavučinatý - louka pod Bořeněm       foto KM Pcháč kopinatý - vlhká louka. Kozly     foto KM
Kakost luční - vlhká louka. Kozly    foto KM Květ pcháče bahenního obsadil čmelák luční.       foto KM
Plod hlohu jednosemenného. Bílina   foto KM Plody brslenu evropského Bílina     foto KM
Již modrající plody trnky obecné. Pod Bořeněm.   foto KM Zlatohlávek zlatý na pcháči bahenním. Kozly.      foto KM  
Babočka paví oko. Kozly.   foto KM Žluťásek řešetlákový. Kozly.   foto KM
Vřetenuška obecná. Kozly.     foto KM Okáč bojínkový. Kozly.       foto KM
Párek páteříčků žlutých na pcháči. Pod Bořeňem. foto KM Večerní letní slunce osvětlilo nádherně kamenolom na Želenickém vrchu.    foto KM