Deník přírody -  17.6.2006 - 23.6.2006                    

  

         Týden byl ve znamení přílivu horkého vzduchu a tak denní teploty běžně překračovaly 25 místy i 30°C a v noci kolem 14- 20°C. Častým denním jevem při přechodu fronty byly bouřky, na konci minulého týdne a ve středu to byla dokonce  bouřka s kroupami. Druhý týden tepla dal popud k většímu rozvoji hmyzu, což přineslo více potravy ptákům. 

      

        Na horka nejvíce zareagovaly trávy, které začaly hromadně metat. Zajímavou asociací rostlin rozkvetla nádraží a kolejiště. Na nádraží v Oldřichově jsme pozorovali trsy starčeků přímětníků, rýtu žlutého, pupalky dvouleté, ostružiník, růže šípkovéu a dalších velice půvabných  rostlin, kterým nevadí suché kamenité  podloží. Na vrcholu kvetení je bez černý. Na kraji pole se objevily vlčí máky u cest svlačec a na suchých osluněných mezích žluté rozchodníky, zahlédnout sedá rovněž bohaté vysoké květenství  vrbiny obecné, lnu žlutého či divizny černé. V lesích momentálně nejvíce kvete mrkvovitá bršlice kozí noha a netýkavka malokvětá.   Během bouřek z jehličnatých stromů hromadně padají zralé samičí šištice - šišky. Přede dvěma lety to byly malé šištičky, před rokem zelené šišky a teď z nich teprve vypadávají semena. Na zahradě se nám podařilo objevit typické hnízdo drozda zpěvného se čtyřmi modrozelenými lehce skvrnitými vajíčky. Od hnízda kosa se hnízdo drozdí odlišuje tím, že je vymazáno hlínou do pěkné kulaté mističky.

     Tentokrát ještě zaskočím za Míru s jeho ornitologickým zpravodajstvím. Během ranní pochůzky v lese na úpatí Českého středohoří totiž Míra zjistil jednu doslova tragickou věc - po léta sledované hnízdo čápů černých se pravděpodobně během bouře minulého týdně zřítilo na zem i se čtyřmi mladými čápy. Bilance je hrůzná - jeden patrně zahynul hned  - jeho tělo jsme již našli v úplném rozkladu obalené hmyzími mrchožrouty (larvami much a dospělými brouky mrchožrouty), druhého -  uhynulého něco později jsme našli o několik metrů dále - odnesli jsme ho daleko od hnízda, aby nelákal predátory.  Zbylí dva mladí čápi seděli v tichosti nedaleko hnízda, ale sílu na obranné klapání a vrčení měl již jen jeden. Druhý se zlomenou nohou již slábl a čekal na smrt. Rodiče zbylá dvě mláďata neopustili, ale šance na přežití zraněného mláděte je nulová a druhé mládě má šanci pouze pokud jej do 10 dnů nenajde liška nebo divoké prase. Malou reportáž z této velice smutné situace přinášíme níže. Obáváme se a by po letech hnízdění tohoto vzácného ptáka v naší oblasti nedošlo k tomu, že se sem dospělí již nevrátí a proto se na podzim pokusíme hnízdní možnosti čápů nějakým způsobem rozšířit. 

     Nemohu ještě nevzpomenout zajímavého zážitku, u kterého jsem bohužel neměl k dispozici fotoaparát, a sice hromadného tření rybek mřenek mramorovaných. Toto pozorování se my naskytlo přímo na místě, kde jsem po zimě pozoroval hromadný úhyn těchto rybek, tedy před hypermarketem Plus v korytě Lukovského potoka (Bezovky). napočítal jsem až 15 exemplářů na několika metrech čtverečných potoka ve vodě hluboké cca 5 cm. 

          

Karel M. 22.6.2006

 

       

                                                                                                                                    

Rýt žlutý - nádraží Oldřichov.  foto KM Starček přímětník - nádraží Oldřichov.     foto KM
Hnězdník - nádraží Oldřichov.   foto KM Pupalka dvouletá - nádraží Oldřichov.  foto KM
Bodlák kadeřavý - Kozly.   foto KM Mochna plazivá - Kozly.     oto KM
Svlačec - Kozly   foto KM  Vlčí mák - Kozly.  foto KM 
Plně rozkvetlá růže šípková.  foto KM Kvetoucí tráva srha říznačka. Kozly.   foto KM 
Na kraji zahrady mezi větvemi smrku pichlavého jsme narazili na hnízdo drozda zpěvného se čtyřmi vajíčky.       foto KM  Blíže neurčený kovařík na krabilici. Kozly.   foto KM 
Mladí čápi černí poblíž zříceného hnízda.   foto KM  Zřícené hnízdo čápů černých   foto KM 
Takto zdánlivě nechutně se příroda vypořádává s mršinou ptáka během několika dní.   foto KM  Druhý, později uhynulý exemplář.   foto KM