Deník přírody -  27.5.2006 - 2.6.2006                    

  

         Poslední týden května a zároveň první týden června pokračoval v duchu minulého týdne -  pohybu jednotlivých front, které řídila talková níže nad britskými ostrovy. Velká oblačnost studených front  často s deštěm se tedy střídala s krátkými epizodami nevýrazných tlakových výší, což přineslo poměrně velké teplotní výkyvy během dne a taky poměrně pravidelný až celodenní vítr. Teploty v druhé polovině týdně poklesly na nepříjemné 13 -15 °C odpoledne a 4 °C v noci. Zejména o víkendu na začátku týdne napršelo během dne až 2 cm vody, což vyvolalo povodňové stavy například na Mži a dokonce na Berounce. Pozitivem byly vynikající rozptylové podmínky.

       Z nově kvetoucích rostlin lze jmenovat především trnovník akát, který je v plném rozpuku v údolích a teprve začíná kvést ve vyšších polohách.  Ze stromů, které teprve na květ nasazují již lze jmenovat pouze lípy, které si zatím dávají na čas a čekají až bude k dispozici dostatek opylovačů. V lesích teď začínají kvést především zástupci  bíle kvetoucích liliovitých rostlin, většina kvetoucích rostlinek však již  pod souvislým baldachýnem nového listí nemá dostatek  světla. Hlavní rozvoj probíhá v lučních a stepních  biotopech a na prosvětlených mezích.  Na svazích Tobiášova vrchu jsme nalezli kvetoucí hvozdík kartouzek, šalvěj luční, mateřídoušku a hlavně hojnost ve větru vlajících ochlupených osin kavylu ivanova - nádherné středohorské trávy. Na lukách vrcholí kvetení jetelovitých  - jetelu obecného, plazivého, ladního...... a jim podobných vikví a hrachorů. Zanedbaná místa obsadily zejména bíle kvetoucí mrkvovité krabilice, stále kvetoucí vlaštovičník větší  a bohatého vzrůstu začínají dosahovat i kopřivy dvoudomé, které v nižších polohách již začínají kvést. Příští týden patrně začnou metat trávy, které v mnoha druzích vystrčily svá květenství vysoko na zem.  Na kvetoucích mrkvovitých rostlinách nalezneme všude hojnou ploštici  kněžici pruhovanou a různé druhy páteříčků, vikvovité rostliny intenzivně obletují čmeláci, ale stále je zřejmé, že opylovačů je letos málo., Chladno a vítr tyto dělníky přírody určitě velmi vysiluje a omezuje jejich aktivitu. Zato klíšťata se na vás přisají kdykoli se mihnete v delší trávě nebo si na chvilku do trávy lehnete.

     V úterý jsme provedli kontrolu 7 budek rozmístěných na svahu Kaňkova nad Výsluním. K naší radosti jsme ve 4 obsazených budkách napočítali 5 vrabců polních, 18 sýkorek modřinek a 10 sýkor koňader.  Pohled na 10 mladých v budce je opravdu pohled za odměnu.  

          

Karel M. 2.6.2006

       

Minule jsme se zmínili o mláďatech modráčků, dnes se k nim vracíme obrázkem. Není třeba si dělat hlavu s tím, že není moc vidět – ono to tak skutečně v terénu je, že hnízdečka jsou ukrytá v porostu takřka dokonale, aby byla chráněna před zraky „nepřátel“. Stejně je ovšem hnízdo nebezpečný domov pro mláďata, ale i pro samičku, někdy i samečka, pokud se i on podílí na vysezování vajíček. A to i u hnízd relativně dobře chráněných, jako jsou třeba v budkách. U nás na Bílinsku je jistě největším nebezpečím pro budkové hnízdiče plch velký, nehojný hlodavec žijící v lesních porostech, který ovšem je schopen vniknout i malým otvorem do dutiny a vypořádat se tam s ptačí osádkou po svém. A tak jsme hned při prvních kontrolách budek našli jednu takto „zpracovanou“, ve změti roztrhaného sýkořího hnízda zůstaly jen zbytky letek a nožek mláďat.

Většina z prvních kontrolovaných budek ale splnila svůj účel, a tak jsme našli i 12 mladých sýkor koňader v jedné budce, v dalších ale také mladé modřinky, brhlíky lesní a vrabce polní. Ale závěrečný účet si provedeme až po hnízdní sezóně. Jestli ale máte pod svým opatrováním nějakou ptačí budku, dejte vědět a zapojte se s námi do sledování dobrých činů k ochraně přírody.

Dále jsme prováděli kontrolní odchyty na některých lokalitách. Tentokrát jsme se zaměřili na křovinaté plochy a výsledky byly překvapivě milé, i když podmínky k odchytům v posledních 14 dnech zoufalé. Tak přinášíme alespoň obrázek sedmihláska hajního a krutihlava obecného. Podařilo se nám odchytit i nádherného samečka bramborníčka černohlavého, ale dešťové spršky nás přinutily nechat foťáky doma, takže jeho obrázky snad někdy jindy.

To nejdůležitější, co můžeme nyní pro ochranu přírody udělat, je nechat ji v maximálním klidu. Pokud se někde nyní vysekávají křoviny, provádějí pozemkové úpravy, dojde k požáru porostu nebo se jinak výrazně zasahuje do přírodního prostředí, je to spjato téměř vždycky s likvidací menšího či většího množství hnízd, ptačích i savčích mláďat, ale i dalších druhů živočichů. A tak se snažme, aby naše lidská škodlivost, často nevyhnutelná třeba při zemědělských pracích, byla co nejmenší. A neopovrhujme přírodou, neboť i my jsme z ní vzešli a jsme její součástí, ať chceme či nechceme.

     

Míra H. 2.6.2006   

                                                                                                                                     

V údolních částech Bílinska naplno vykvetly trnovníky akáty .    foto KM Vikev ptačí na úpatí Tobiášova vrchu    foto KM
malé žluté květy  - jetel ladní.  foto KM Jetel luční na sečené louce v Českém středohoří..  foto KM
Kopretina bílá na louce. Kozly   foto KM Mochna husí u požární nádrže. Kozly foto KM
Kavyl Ivanův na svahu Tobiášova vrchu.   foto KM Hvozdík kartouzek tamtéž.  foto KM
Hlaváčky jarní na svahu Tobiášova vrchu se honosí takovými to plody.  foto KM  Šalvěj luční na svahu Tobiášova vrchu.  foto KM 
Černýš rolní na úpatí Tobiášova vrchu.   foto KM  Nápadnou ploštici kněžici pruhovanou lze hojně zastihnout na kvetoucí krabilici.  foto KM. 
Páteříčky lze společně s kněžicemi najít na mrkvovitých rostlinách    foto MH  V Bezovce jsme na listu kapradiny zastihli pářící se tiplice.   foto KM 
Na listu krabilice jsme v třešňovce nad Hradištěm zahlédli několik těchto malých vzácných tesaříků Cyrtoclypus capra . Bohužel kvalita fotky je mizerná.   foto KM  Mladí slavíci modráčci na hnízdě, "dělají, že tady nejsou..."    foto MH 
Takto se dokáže čepýřit datlovitý pták krutihlav obecný, obyvatel některých našich budek.           foto KM  Sedmihlásek hajní. foto MH