Deník přírody -  13.5.2006 - 19.5.2006                    

  

         Začátek třetího  květnového  týdne nás potěšil poměrně teplým a většinou jasným nebo oblačným počasím. Díky tlakové výši a obrovské produkci pylu větrosprašných hlavně jehličnatých dřevin to alergici neměli vůbec  lehké. V druhé polovině týdne se nad naší zemí začaly střídat fronty od západu a atmosféra se vyčistila. Kolem kaluží to pak vždy vypadalo stejně - objevily se zde stále se rozšiřující žluté lemy pylu.   Teploty se většinou  pohybovaly ve velmi příjemných mezích od 15 do 25°C. 

       Do kvetení se v polovině týdne daly i první jehličnany - borovice lesní a smrky. Oproti loňsku mají týdenní zpoždění podobně jako jako šeřík, kterým bychom letos výročí osvobození rozhodně nemohli oslavit. Z důležitých stromů masivně vykvetl javor mléč, zatímco např. javory mléče jsou  již jsou obsypány hrozny velkých plodů. Kolem kvetoucích jírovců na Kyslece se rojí drobounké klíněnky a je zřejmé, že ani letos nedají jinak zdravě vypadajícím stromům šanci.   Z keřů vykvetly dřišťály, zimolezy, kaliny a další. Keře často dokládají, že opylovače je možno lákat i na dosti nepříjemný zápach. Louky zaplavila žlutá barva pryskyřníků prudkých a objevily se první květy vikvovitých (vikev plotní, hrachor). Na vlhkých místech se mohutné zelené trsy kostivalu lékařského obsypaly fialovými nebo bílými květy.   V živočišném světě jsme zaregistrovali typický obrázek z našich krajů - zahrádkáři nám donesli mladou sotva 15 cm dlouhou užovku hladkou - typického plazího obyvatele sušších mezí pod Bořněm. Zbarvení této užovky poněkud připomíná zmiji a při odchytu se energickými výpady proti ruce tento had brání a někdy i kousne. Proto jej lidé často zabíjejí v domnění, že jde o zmiji. V tomto případě se tak naštěstí nestalo a mládě bylo po prostudování a vyfotografování opět vypuštěno do přírody z dosahu lidí.  Užovky se od zmije zásadně liší štíhlejším a delším tělem, hladkými šupinami (zmije je má kýlovité) a hlavně při pohledu do očí hada zjistíme, že užovka má kulaté zornice, zatímco zmije má zorničky ve tvaru svisle postavené čočky, tedy jako kočka při dostatku světla. Od našeho pravidelného  informátora L.H. z Bořně jsme se dozvěděli, že mláďata krkavce velkého již postupně opustila hnízdo. Jedno v sobotu, druhé v neděli.

          

Karel M. 18.5.2006

 

                 Někteří ptáci už budou mít hnízdění za sebou. Tak se nám podařilo okroužkovat mláďata rehků domácích, našli jsme hnízda zvonka zeleného i dlaska tlustozobého, ale z důvodů ochrany hnízda se kolem něj nesnažíme příliš šlapat a tudíž ani fotografovat. Navíc, mělo-li by být hnízdo dobře vyfotografováno, znamená to poněkud jej odkrýt, aby bylo dost prostoru pro přístroj, a nainstalování krytu do původní pozice je většinou obtížné. A jakékoli odkrytí hnízda pak znamená velké nebezpečí pro jeho zachování, protože slídivé straky, sojky, ťuhýci, veverky, někdy i lasičky nebo myšice a jiní predátoři si dobře všimnou každé nepřirozenosti ve vegetačním krytu, a tchoři či kuny nebo lišky dokonce dokáží sledovat stopu člověka až ke hnízdu. Využívají prošlápnutých cestiček v často neprůchodné vegetaci, a pokud mají zkušenosti, že ve stopách lidí se občas najde i nějaké to sousto z pohozených zbytků potravy, dokáží ji sledovat záměrně i za tímto účelem.Tímto odstavečkem jsem chtěl jednak omluvit absenci fotografií hnízd, jednak upozornit na to, že každý pohyb člověka v přírodě by měl být dostatečně odpovědný a nepřinášet s sebou zmar a plenění za cenu pouhé zvědavosti, nemluvě už o úmyslném poškozování přírodního prostředí. Každý opravdu odpovědný pozorovatel přírody a milovník zvířat si to jistě uvědomí a chová se podle toho. Takže jsme odchytali několik ptáků v blízkosti jejich hnízdišť, a podařilo se nám lapit právě i sojku obecnou, která je často příčinou zmaření rodičovského úsilí malých zpěváčků. (Není ji kvůli tomu zapotřebí odsuzovat, patří do přírodního dění stejně jako další živočichové). Vrabci polní již mají mladé v dutinách stromů, dlask tlustozobý, strnad obecný i lindušky lesní již mají snesena vajíčka,  pěnice vlašské i ťuhýci obecní teprve začínají stavět hnízda, no a lejska černohlavého se nám podařilo „nachytat“ zřejmě na tahu, v prostředí neodpovídajícímu jeho hnízdišti.

               Na některé úlovky jsme si vyjeli na výlet za hranici naší sledované oblasti, do Českého středohoří. Je to dobré pro porovnání shodnosti různých jevů v poněkud odlišném prostředí, nebo alespoň jinde ležícím. I když vrch Raná je přímo za humny a dá se tedy označit za oblast silně podobnou těm v námi sledovaném území Bílinska. 

         

Míra H. + Jirka Vaník 8.5.2006   

                                                                                                                                     

S týdenním zpožděním vykvetly v Bíline šeříky.    foto KM Závojem modrofialových květů se obsypala i exotická popínavka vistárie v lázních. foto KM
Podél vodních toků a na vlhkých místech se objevily mohutné trsy kostivalu lékařského. foto KM Kostival nemusí mít jenom fialové květy, jak ukazuje tato rostlina poblíž řeky Bíliny na Kyselce. foto KM
Vlhké louky zaplavily žluté květy pryskyřníku prudkého.    foto KM V umělé výsadbě vykvetl kromě šeříku též zimolez černý.   foto KM
Intenzivním zápachem lákají na své květy opylovače trnité berberisy - dříšťály  foto KM V pylovém spektru začínají dramaticky převládat jehličnany- zde samčí květy smrku  - Pražská II.  foto KM
Velkými hrozny zelených květů se obsypaly již plně olistěné javory horské - kleny. foto KM  Největším producentem pylu jsou teď samčí květy borovic lesních.  foto KM 
Aleje na Kyselce zkrášlily bílá květenství jírovců.  foto KM  Na lučních a trávníkových biotopech se objevily první vikvovité - zde vikev plotní. foto KM. 
Bohužel ani letos nebudou Jírovce ušetřeny pohromy v podobě larev  klíněnky která zdecimuje jejich listí.  foto MH  V zahrádkách pod Bořněm bylo uloveno toto roční mládě užovky hladké.  foto KM 
Pěnice vlašská.   Raná.    foto JV  Sojka obecná .  Raná.    foto JV 
Strnad obecný.   Raná.        foto JV  Vrabec polní.  Raná. foto JV 
Ťuhýk obecný. Raná.    foto MH  Dlask tlustozobý, Raná  foto MH 
Linduška lesní. Pokrok        foto MH  Pářící se mandelinky, Kozly. Všimněte si drobných žlutých zrníček pylu na hmyzu i listu.  foto KM