Deník přírody -  6.5.2006 - 12.5.2006                    

  

          Druhý květnový týden již vypadal zcela letně. počasí bylo jasné, polojasné a ž oblačné, v úterý příjemně zapršelo, teploty se pohybovaly mezi nočními 10 - 13 a denními 17 - 20 °C. Téměř všechny stromy již se zazelenaly, začínají pučet i duby (ke konci týdne již listnaté lesy vytvořily příjemný lesní stín). Pionýr - topol linda již se dokonce dostal tak daleko, že se z jeho jehněd začaly uvolňovat zralá ochmýřená semínka. Není divu byla to první kvetoucí rostlina tohoto roku. Tradiční šeřík má několikadenní zpoždění, takže naplno rozkvetl až koncem týdně. Jeho kvetení nahradily záplavou květů třešně pilovité - sakury, zahrádky zbělely květy jabloní a zrůžověly drobnými květy broskvoní. V parcích začal žlutě kvést stálezelený keř mahonie cesmínolistá a nenápadně se projevilo i kvetení trnitých  dřištálů. Koncem týdne explodovaly do plné krásy květy jírovce maďalu lidově zvaného kaštan. Na mezích se objevily květy hluchavek bílých i žlutých a všechna zanedbaná místa s dostatkem dusíku obsadil vlaštovičník větší - známá rostlina se žlutými květy, jejíž oranžová šťáva se používá k potírání bradavic i jiných kožních chorob. Jarní exploze větrosprašných rostlin přinesla problémy pylovým alergikům - teplé větrné dny pro ně byly nesnesitelné. Největším producentem pylu v těchto dnech byl tis, rostoucí hojně na sídlištích i v parcích. Miliardy pylových zrnek byly spláchnuty ze vzduchu úterním deštěm a vytvořily žluté lemy kolem vysychajících kaluží.  

           Hmyzu je letos o poznání méně než v minulém roce, přesto jsem na obvyklém místě pode dveřmi garáže našel trychtýřovité pastičky mravkolva s vypasenými dravými larvami zahrabanými v centru trychtýřku. 

          

Karel M. 11.5.2006

 

      

              Přílet ptáků ze zimovišť vrcholí.  Projevuje se to intenzivním zpěvem, kterým si ptáci označují teritoria, vyhledávají partnery, a možná se prostě i radují ze života. V každém případě doplňují přírodu provoněnou čerstvou zelení i pestrými květy nenahraditelnou zvukovou kulisou, která v tomto rozsahu může trvat možná měsíc, než začne postupně ztrácet na intenzitě.

Z pohledu zájemce o přírodu a zejména ptáky je tedy toto období nenahraditelné, protože se dá poměrně dobře stanovit početnost, druhové zastoupení, hnízdní hustota a další aspekty společenstev na jednotlivých lokalitách. Některé druhy lze pak poměrně přesně sčítat, i jiných se jedná o početnost  relativní. A také lze za určitých podmínek porovnávat jednotlivé roky mezi sebou, to znamená, jestli daný druh na Bílinsku zachovává přibližně svou početnost, nebo je-li na ústupu či zda se mu daří a rozšiřuje se.

             Vedle poslechu ptačích hlasů a pozorování ptáků se používají i různé odchytové metody, značení ptáků kroužky, ale také speciálnější metody (značení satelitními vysílačkami – čáp černý Eliška z Bílinska). Takže tyto týdny jsou ve znamení vyhledávání, odchytávání a značení různých druhů ptáků, a proto nabízíme v obrázcích pestrou paletu ptáků fotografovaných v ruce.

            Zaznamenali jsme přílet pěnice slavíkové. To je jeden z druhů, který k nám přiletuje jako jeden z posledních, ale tam kde se vyskytne, naplní vzduch sytým a zurčivým zpěvem, který spolu se zpěvem pěnice černohlavé a slavíka, doplněnými sice méně melodickými, ale rytmickými nebo dobře slyšitelnými zpěvy pěnice hnědokřídlé, pěnice pokřovní, zvonků zelených, sýkor koňader a modřinek, pěnkav obecných, budníčků menších i větších, žluv hajních, doplněné voláními a hlasy nepěvců, kukačky obecné, krutihlava, strakapouda velkého, hrdliček divokých, hvízdáním rorýsů a dalšími desítkami zvuků tvoří charakteristický obrázek přírodního prostředí Bílinska.

             U Braňan se nám podařilo chytit párek pěnic černohlavých (samička má ovšem hlavičku s hnědou čepičkou).

odchytili jsme zelenožlutého budníčka většího a zelenošedého budníčka menšího. Jestliže v ruce existují znatelné rozdíly, ve větvích stromů bychom neměli šanci je rozeznat. Ovšem – nebýt jejich hlasů. Vábení i zpěv jsou naprosto nezaměnitelné a také je mnohem spíš uslyšíme, než uvidíme, i když k nejskrytěji se chovajícím ptákům rozhodně nepatří. To pěvuška modrá se ukazuje mnohem neochotněji, žije v hustých křovinách a podrostech, a na první pohled si jí spleteme s vrabci. Ale v detailu se od nich zbarvením liší jednoznačně, jak je vidět z obrázku. Krásný zpěv pěnice slavíkové je vyvážen jejím celkem nezajímavým zjevem, naopak  sympaticky vyhlížející moudivláček žádným zpěvem nevyniká.

            Na Radovesické výsypce, mnohdy některými ochránci přírody území, označované za opovrženíhodnou, nezajímavou, nezáživnou krajinu, vyniká ptačími skvosty i vzácnostmi. Tam se nám zapletla do tenat cvrčilka zelená, celkem běžný, ale neznámý druh, ale také ubývající milovník vlhkých luk konipas luční, a dnes v Čechách poměrně vzácný bělořit šedý. U modráčka je to jinak, je to atraktivní druh, dnes už ne tak vzácný, ale žijící pouze v některých lokalitách. Zajímavostí byl ovšem odchyt samečka s červenou hrdelní skvrnou, což by na první pohled mohlo charakterizovat vzácnou severskou subspecii modráčka tundrového (u nás žijící jen v Krkonoších), ale spíše se bude jednat o barevnou odchylku a poddruh modráčka středoevropského. Také linduška luční není v nehorských oblastech v hnízdním období běžná. Bohužel její hnízdo, které jsme před časem ukázali, bylo zničené a rozbité.

              Další zajímavostí pak byl transfer, tedy přemístění ryb a obojživelníků z ohrožených lokalit na dolech Bílina na náhradní stanoviště. Prováděli ho studenti litvínovské Scholy Humanitas, za spolupráce zástupců České zemědělské univerzity v Praze. Ale povídání o tom nechme na příští týdny, dnes již toho bylo dost. Dominantním hlasovým projevem u vody na výsypkách při tom bylo hlasité skřehotání skokanů skřehotavých a trylky ropuch zelených, místy doplňované houkavým kuňkáním kuněk obecných. Hlasy obojživelníků samozřejmě také neodmyslitelně patří do velké jarní přírodní diskotéky, které se můžeme zúčastnit jako tiší pokorní posluchači. Doufejme, že to tak bude napořád, že si neponičíme naší krajinu a nezvrhneme se k takovému konzumu, abychom slyšeli jen hlasy svištících aut po dálnicích, řev reprodukované hudby a motorových sekaček na anglický trávník. 

 

Míra H. 12.5.2006   

                                                                                                                                     

Na Bořeňské ulici 8.5. vykvetly sakury.. foto KM Stromy se hustě  obsypaly objemnými balíky květů. foto KM
Na mezích vykvetly hluchavky bílé. foto KM Ve skalkách a na mezích se objevila další hluchavka - žlutá, zvaná pitulník. foto KM
opuštěné zídky, smetiště a vůbec všelijak zanedbané plochy zazářily známým prostředkem proti bradavicím - vlaštovičníkem větším    foto KM Další žluté květy - exotická mahonie cesmínolistá. foto KM
Kvetoucí větrosprašné rostliny (hlavně tisy, břízy a ořešáky) vyprodukovaly tolik pylu, že vytvořil po dešti žluté lemy kolem kaluží. foto KM Zdevastované hnízdo kosa - pražská II.  foto KM
 
Trychtýřovitá past larvy mravkolva.  foto KM  Na dně trychtýře číhají mohutná kusadla larvy nevinného motýlka mravkolva. foto KM 
Bělořit šedý, Radovesická výsypka.  foto MH  Konipas luční, Radovesická výsypka.  foto MH 
Budníček menší, mokřad Venuše.  foto MH  Budníček větší, mokřad Venuše.  foto MH 
Pěnice černohlavá - samec mokřad Venuše.       foto MH  Pěnice černohlavá - samice, mokřad Venuše.      foto MH 
Cvrčilka zelená, Radovesická výsypka.  foto MH  Pěvuška modrá, mokřad Venuše.  foto MH 
Pěnice hnědokřídlá, Radovesická výsypka.        foto MH  Pěnice slavíková, Kučlín.  foto MH