Deník přírody -  28.4.2006 - 5.5.2006                    

  

          Začátek týdne se postaral o zásobu vody pro pučící rostliny a poměrně nízké odpolední teploty -  pod 10 °C. Od neděle se však počasí umoudřilo a začalo se postupně oteplovat a první máj společně s celým zbytkem týdne byl slunečný a teplý. Týden lze nazvat týdnem rozpuku. Listí začalo pučet skoro na všech stromech a keřích a do konce týdne se všechno zazelenalo. Zahrady zaplavily bílé květy třešní, o tutéž bílou záplavu se na suchých stráních postaraly trnky, krušina a divoké třešně. Skončilo kvetení jilmu vazu - větvičky se obalily množstvím zelených penízkovitých plodů na dlouhých stopečkách. Teplé stepní stráně Českého středohoří zahořely žlutí různých druhů pryšců a mochen, které doplnily již dříve rozkvetlé hlaváčky jarní  a na konci minulého týdne rozkvetlé chlupaté trsy koniklece lučního.    Naplno začala aktivita hmyzu i když je patrné, že tuhá zima jej značně zdecimovala - na kvetoucích stromech i lučním kvítí  je okřídlených opylovačů vidět podstatně méně než v minulých letech. Za zmínku stojí další pozorování  užovky obojkové a množství ještěrek obecných na vyhřátých stráních.    

Karel M. 4.5.2006

 

       Zatímco život savců probíhá dost skrytě, dá se pozorovat poměrně málo jejich životních projevů a získání přehledu o savčí fauně v našem okolí je poměrně obtížné, u ptáků je vše usnadněno jejich aktivitou, zpěvem a dalšími životními projevy. A tak se tu vlastně daleko častěji zmiňujeme o opeřencích, na úkor jiných skupin živočichů, které by si také zasloužily pozornost. Snad bude časem víc možností pro jejich pozorování. Ale v tuto dobu je stále v popředí pozornosti přílet, předhnízdní chování i hnízdní bionomie ptáků.

       Takže k těm, kteří přiletěli během tohoto týdne, patří například žluva hajní, zástupce tropické čeledi pěvců, rákosiny obsadili rákosníci, drobní pěvci většinou nevýrazného zbarvení, a do Bíliny už také dorazili rorýsi. Pak je tu spousta ptačích druhů, které po deštivém víkendu nastartovali při oteplení svou aktivitu a naplno o sobě dávají vědět. To jsou již v minulém týdnu zmínění pěnicovití: pěnice pokřovní i hnědokřídlá a také cvrčilka zelená. Také první zástupci rehků zahradních, kteří se tu objevili v polovině minulého měsíce, se naplno rozezpívali.

Zpoždění vegetace má už i určité negativní dopady. Asi nejzásadnějšího jsem si všiml u drozdovitých ptáků. Ti totiž staví poměrně velká a nepřehlédnutelná hnízda, a protože podle jejich biologického kalendáře měli načasováno začít hnízdění již v první polovině měsíce, nedokázali je většinou dostatečně ukrýt do zeleně a stávají se tak opravdu dobrým terčem pro všechny predátory – straky, sojky, domácí kočky, ovšem i člověka. A tak z těch několika hnízd drozdů i kosů, které jsem našel, byla většina zničena, s rozbitými vajíčky, nebo i s opuštěnou snůškou. Ale potěšilo už i hnízdo s takřka vzletnými kosy černými, takže by se měla nová ptáčata již brzy objevit na scéně – a to tedy v době, kdy choulostivější druhy ještě nedorazily.

Z pozorování, která udělala radost u srdce, bych chtěl ještě zmínit tok sluk lesních a hýly obecné na loukách pod Bořněm. Hýlové jsou tu celou zimu běžní, ale pro hnízdění si přece jen raději vybírají porosty jehličin. Takže v čistě listnatých částech krajiny jsou přece jen vzácnější.

Skutečnou bombou se ale stalo hlášení jednoho z pozorovatelů, který na skrývkovém řezu dolu pozoroval sokola stěhovavého i s uloveným holubem. Zároveň máme hlášeno, že mladí krkavci na Bořni již jen jen vzlétnout. To jsou obrázky, které se opravdu nenaskytnou každý den, ale zároveň malá naděje, že není ještě vše ztraceno a že stojí za to bojovat o rozmanitost naší přírody, chránit, co je možné a potírat zbytečné ochuzování druhové pestrosti. 

 

Míra H. 5.5.2006   

                                                                                                                                     

Svazečky jilmových plodů, Bílina. foto KM Rozkvetlé trnky na Kostrlíku. foto KM
Koniklec luční na Kostrlíku. foto KM Koniklec Luční na Tobiášově vrchu. foto MM
Na Kostrlíku jsme zachytili uprostřed trs pryšce chvojky trs téhož pryšce napadeného houbovou chorobou. Pryšec na to reaguje jiným tvarem listů.    foto KM Mochna - Kostrlík.  foto KM
Teplo vylákalo mravence lesní z podzemní části mraveniště - Tobiášův vrch   Kyselce. foto KM