Deník přírody -  15.4.2006 - 21.4.2006

                    

Definitivní nástup opravdového jara  vyvrací všechny chmury rozvleklé zimy a i ve světě zvířat a ptáků není o tom pochyb. Tak lze slyšet zajímavé volání ropuch zelených i obecných a začínají se ozývat ptáci, kteří zimu strávili daleko v Africe, tedy myšleno jižně od Sahary. Již jsem uváděl v minulých týdnech budníčka většího a krutihlava. Od konce minulého týdne pak na celé ploše sledovaného území předvádí své zpěvohry lindušky lesní. Poměrně překvapivě brzký je i časný návrat slavíků obecných, první dva jsem slyšel již v úterý po velikonocích. V porovnání s pěnicemi černohlavými, které v jiných letech již intenzivně zpívají, zatímco letos je jejich průnik na „trh s ptačím zpěvem“ hodně vlažný, je to trochu neobvyklé. Bílinsko nebývá ve statistikách příletů ptáků na prvních místech a bývá většinou druhů navštíveno většinou až při jejich celoplošném návratu do našich končin.

Další pozorování ptáků už nelze označit za příletová, jsou to prostě druhy, které žijí v prostředích námi ne vždy navštěvovaných, nebo ptáci méně rozšíření, jejichž přílet prostě unikne pozornosti. Tak do nich můžeme započítat bramborníčka černohlavého, který poměrně hojně hnízdí na úhorech okolo dolu i na výsypkách. Ještě v drsnějším prostředí se objevil i dnes již vzácný bělořit šedý. V odlišném prostředí, starém ovocném sadu na Větráku jsem objevil rehky zahradní.

Hnízdění ptáků probíhá v nejrůznějších stadiích. Asi nejdále jsou kosi černí, kteří už v některých případech krmí mláďata. Na snůškách již sedí hrdličky zahradní, vrabci domácí, straky obecné a zřejmě i další otužilejší druhy, jejichž hnízda se nám ovšem ještě nepodařilo najít a tím hnízdění prokázat.

Také se nám ještě nepodařilo navštívit nějaké vodní plochy a zkontrolovat stavy ptáků, kteří poměrně brzy obsazují rákosiny, pobřežní porosty i volnou hladinu, takže je to námět na příští týden. Určitě nás potěší některé druhy, o nichž jsme se tu ještě nezmínili.       

         

Míra H. 13.4.2006

 

K Mírovo vyprávění o ptácích snad jen dodám přílet vlaštovek (prvně viděny 20.4.2006). Jinak se dá konstatovat, že počasí bylo tento týden poměrně milostivé, odpolední teploty dosahovaly 17 - 20 °C v noci to bylo o 10 -15 stupňů méně. Noční mráz se nevyskytl. Během dne se počasí vyvíjelo proměnlivě od slunečna do zatažena sprchlo pouze nepatrně. Na teplo zareagovali obojživelníci a plazi, kteří již definitivně opustili zimoviště v zemi. U vody se objevily pářící se ropuchy obecné  a skokani skřehotaví. Na teplých kamenitých stráních se vyhřívají ještěrky, viděna byla i užovka obojková. Nejeden zahrádkář se lekl funění probuzeného ježka.

Přímo explozivně reagovalo na teplo rostlinstvo. Tráva se konečně zazelenala, naplno vykvetly vrby jívy,  javory jasanolisté, topol černý. V níže položených  lesích Českého středohoří vykvetly sasanky  hajní a pryskyřníkovité, plicník lékařský a dymnivka dutá (mimochodem v předchozích dvou letech to bylo na stejných lokalitách již kolem 5.4.). Na vyhřátých březích vod se objevila žlutá sluníčka orsejí jarních. Teplé stráně se zalily fialovými květy violky vonné a objevila se i první květenství prvosenky jarní - petrklíče. Na sídlištích teď dominuje rovněž žlutá a to na keřích zlatice obecné zvané též lidově "zlatý déšť". Zatím ještě žádný strom snad kromě vrby náhrobní nevyhnal listy - na  zelenou   uklidňující záplavu si asi ještě nějaký den počkáme.  

Smutnou zprávou týdne je to, že v neděli opět vzplála nelegální skládka německého odpadu v Libčevsi. Něnecké úřady již včera rozhodly o její likvidaci,skládka však před tím plála 3 dny! V neděli jsme byli u toho - hasiči jen stáli a koukali jak selá silážní jáma plápolá a valí se z ní hustý jedovatý dým.

 

Karel M. 21.4.2006

                                                                                                                                        

Sasanky hajní na Svinkách foto KM Sasanky pryskyřníkovité na Svinkách. foto KM
Plicník lékařský na Svinkách. foto KM Dymnivka dutá, Svinky     foto KM
Prvosenka jarní, Kozly  foto KM Violka vonná, Kozly     foto KM
Zlatice - sídliště Chlum foto MH.  Jehnědy topolu černého -sídliště Chlum.   foto KM
Žlutě se se obalily i vrby jívy.  Samčí květy javoru jasanolistého, Litoměřická     foto KM
Loňské mládě ještěrky obecné.  foto KM   První ježek na zahrádce.  foto MM
Zemědělský areál v Libčevsi  navečer 16.4.2006 - stále ještě je zde mnoho odpadu, který se dá zapálit . foto KM Planoucí skládka v Libčevsi  navečer 16.4.2006 při pohledu od Hořence. foto KM