Deník přírody - 24.3. - 31.3.2006

                    

       Jaro propuklo naplno. Oznámil nám to svým trylkováním skřivan polní nad Tobiášovým vrchem (26.3.2006).  Díky velkému dešti v neděli došlo k roztání většiny sněhu i v polohách nad 250 mm.n.m. Ani v noci většinou neklesla  teplota pod 0°C. V pondělí se dalo v Bílině odpoledne naměřit 15 °C a na sluníčku se dalo pohybovat v krátkém rukávu. Díky dešti, přinášenému několika frontami od jihozápadu, který několik  dní sužoval jižní a východní část republiky a s přestávkami pokračoval až do pátku,  došlo ke vzniku povodňových stavů na mnoha místech země včetně Prahy a Ústí nad Labem. Některé menší říčky se vylily z břehů, ve čtvrtek se již začala na soutoku Vltavy a Sázavy vylévat i Vltava. Řeka Bílina také zvýšila stav vody, ale nebylo to o mnoho více, než když se v Jirkově odpouští jez. Na oteplení reagují i rostliny - u vody vyrazily devětsily a svoje jehnědy rozevřely olše o vrby již jsou také v květu. Mimo vodu  pak záplavou zlatožlutých jehněd září lísky. Vyhřáté meze u silnic a na výsypkách  pomalu začínají svítit rozkvetlým podbělem

        V pondělí se objevil první případ ptačí chřipky na území naší republiky - zatím daleko od nás v Hluboké nad Vltavou. Druhý případ uhynulé labutě byl zakrátko nahlášen přímo z Českých Budějovic. Zatím není jisté, zda se jedná o smrtelnou formu viru H5N1, která může ohrozit i člověka. Není divu, že labutě jsou prvními oběťmi - tito velcí živočichové trpí nedostatkem1 potravy během dlouhé zimy. I na našich labutích je znát únava. U Mariánských Radčic jsme párek viděli posedávat na poli. Nedaleko postupně rozmrzající vodní nádrže.   Tentýž den jsem v blízkosti Mariánských Radčic spatřil samce motáka pochopa.

 Karel M. 

Hejno racků na Duchcovské Barboře se tu ocitlo již před několika dny, ale volné hladiny mají tito elegantní křiklouni zatím málo. A tak se procházejí a předvádí své svatební tanečky na zatím ještě ledem potaženém rybníku. I pár labutí a několik divokých kachen se musí spokojit se stísněnými prostory u břehů. Ti, kdo nepropadli hloupé hysterii z ptačí chřipky, jim v tuto dobu pomohou nějakou potravou. I když krmení, které jim lidé předkládají, není rozhodně ideální, přispěje k lepší fyzické kondici ptáků a tím i k odolnosti vůči různým nemocem. Co ale není zbytečné, je zachovat maximálně hygienická pravidla při styku se zvířaty, tedy nechytat je, nepřicházet s nimi do fyzického kontaktu, nemluvě o dotýkání se zvířat apatických, zjevně nemocných či dokonce mrtvých(tyto zásady bychom měli zachovávat i v případech, kdy žádné epidemické nebezpečí nehrozí).

V pondělí (27.32006) už jsem slyšel prvního rehka domácího. Do konce týdne už jich podstatně přibylo, a tak jejich trochu chrchlavý popěvek prozrazuje místa, kde je budeme moci slýchat celé jaro už od hodně brzkého rána (rehci začínají zpívat ještě za úplné tmy, kdy lze rozbřesk sice tušit, ale zdaleka ještě není znát opticky) . Z přilétnuvších ptáčků zpěváčků ještě stojí za zmínku budníček menší. Jeho neúnavný jednotvárný zpěv je takřka všudypřítomný, pokud se ocitneme v odpovídajícím prostředí, tedy v lesích i parcích, zahradách, remízech i jiných porostech se stromy či vyššími keři. Ale prvního budníčka menšího jsem zaslechl v Bílině teprve předposlední březnový den, a to je o dost později než v jiných letech. K pravidelně zpívajícím ptákům se přidali střízlíci, drobní ptáčci žijící zejména v lesních porostech a u potoků a nádherně vybarvení stehlíci. Melancholický zpěv červenek jsme mohli slyšet již od začátku měsíce, ale teprve teď přilétají na svá stanoviště jedinci, kteří zde mohou i hnízdit a kteří většinou trávili zimu více na jihu. Nejen zpěv ale svědčí o ptačím jaru – tento týden již mají takřka hotová hnízda straky (jsou to ta velká kulovitá hnízda s proutěnou stříškou), někdy postavená i na vrcholcích elektrických stožárů. Straky si staví každoročně nová hnízda, a zbytky starých tak mohou posloužit jiným nájemníkům, nejčastěji poštolkám nebo kalousům. K dalším ptákům, kteří již staví svá hnízda, patří krkavec (pozorován při nesení hnízdního materiálu na bílinském povrchovém dole) a vrána obecná černá (v Ohníči).  Na zatopených polích lze již zahlédnout čejky a u vody konipase bílého.

Na skupině srnčí zvěře u Želének se dají rozeznat srnce od srn (ty mají na bílém zadečku jakoby malý ocásek, po myslivecku zástěrku). Srncům také vyrůstá paroží, ale u některých mladých samečků může být přehlédnuto, protože nemusí být velké.

Přírodní prostředí je problém hodně složitý a člověk by měl opravdu dobře promýšlet každý zásah do něj. A staré kmeny stromů na břehu rybníka dodávají rozhodně víc přírodní estetiky a potravních možností, než na zem sestříhané keře či oholené stromy, jak to vidíme v okolí našich domovů. Člověka lákající „pořádek“ znamená nulovou možnost zahnízdění pro ptáky, kteří v křovinách nebo stromových korunách hnízdí – a tak bychom měli pamatovat vždycky na všechny, a pokud takové zásahy provádíme, měly by být omezené a střídané plochami rázu poněkud přirozenějšího. A jaký je v rozdílném přístupu rozdíl v celkovém obrazu prostředí, toho si budeme všímat po celý rok.

 Míra H. 31.3.2006

                                                                                                                                       

Devětsil v Duchcově foto MH Ponechané kmeny u rybníka v Duchcově . Foto MH
Racek na ledu, Duchcov. foto MH  Pěnkava. Foto MH
 
Stádečko srn u Želének. foto MH
Hnízdo strak v koruně topolu. foto MH Hnízdo strak v koruně břízy. foto MH
Zvýšený stav řeky Bíliny. foto KM Vtok Syčivky do Bíliny. foto KM