Deník přírody - 25.2. - 3.3.2006

                    

        Zima se nám tento týden několikrát vysmála a tvrdě znovu udeřila. V noci vždy mrzlo a nejméně 3x zasněžilo. Odpolední tepla nad 0 °C a vítr se postaraly o to, že v pánvi a na jižních svazích sníh ustupoval.  Díky přecházejícím frontám se pročistilo ovzduší. Sníh ale stále ve velké vrstvě zůstává ve vyšších polohách (cca nad 400 m) a v lesním stínu. Přesvědčili jsme se o tom při výletu na Kletečnou. Tento 706 metrů vysoký znělcový vrch je s výjimkou skalních výchozů na jižním svahu stále pod pokrývkou vrstvy sněhu, která kolem vrcholu dosahuje až 0,5 m. Pod tenkou firnovou vrstvičkou, která udrží dítě ale nikoli dospělého člověka  se stále skrývá  prachový sníh. V okolí vrcholu kopce se díky vrstvě sněhu projevilo proudění teplého vzduchu kamenitými sutěmi v podobě ventarol - nevelkých otvorů ve sněhové pokrývce na jejichž dně je zřetelný černý otvor mezi kameny, kterým vychází teplý vzduch způsobující tání sněhu v okolí otvoru.  Další zajímavostí týdne bylo zjištění úhynu mřenek na radovesickém potoku. V úseku mezi mostkem k supermarketu Plus a podzemním úsekem potoka směrem pod pivovar jsem nalezl 2 mrtvé mřenky. Malátně zde plavala také jedna ryba živá. O příčině  úhynu se dá jen spekulovat, ale samotný fakt jejich výskytu v tomto potoku je pro nás nový.  

Karel M., 2.3.2006

                                                                                                                                       

Během pěkného slunného dne se nám podařilo zachytit nedaleko Lidlu bílinské kormorány  Druhý exemplář odpočíval na topolu
Uhynulá mřenka v potoce naproti supermarketu Plus Z druhé uhynulé mřenky byl vidět pouze ocas.
Ventarol jsem na Kletečné viděl několik, tato o průměru asi 15 cm však byla díky krystalům vody vzniklým po obvodu otvoru z vycházejících par nejpůvabnější.  

Všechny snímky pro Vás ve Středohoří a v Bílině nafotil K. Mach