Soutěž "Můj strom"

                    Soutěž  je součástí obsáhlejšího projektu „Ochrana významných dřevin města Bíliny“.  

 

        Vyhlášení výsledků soutěže a vyhodnocení:

            Soutěž „Můj strom“  proběhla nakonec sice  ve čtyřech kategoriích ale vzhledem k neúčasti dětí nad 15 let a naopak za účasti dětských kolektivů  :

1.        fotografická soutěž v kategorii 8 - 18 let

2.        literárně výtvarná soutěž v kategorii 8 – 12 let

3.        literárně výtvarná soutěž v kategorii 13 – 15 let

4.        literárně výtvarná soutěž v kategorii kolektivů 8 - 18 let

 

V první kategorii bez rozdílu věku se zúčastnili celkem tři soutěžící - shodou okolností samé dívky.

Ve druhé kategorii bylo přihlášeno  celkem 8 děl  od osmi tvůrců, zvláštní cenu obdržel nejmladší účastník.

Ve třetí kategorii bylo přihlášeno  celkem 9 děl  od sedmi tvůrců, nebylo zde vyhlášeno 2. místo, protože první dva obdrželi shodný počet bodů.

Čtvrtá kategorie byla vyhlášena dodatečně při vyhodnocování soutěže,  a to z toho důvodu, že soutěž předpokládala individuální tvorbu, nicméně v pravidlech soutěže to nebylo jasně sděleno. Na druhou stranu je třeba uznat, že kolektivně vytvořené dílo nemůže být srovnáváno s díly individuálními.   

 

               Čtyřčlenná porota zasedala ve dnech 13.12. a 15.12.2006, výsledky na prvních třech místech jsou zřejmé z tohoto webu. Každé dílo bylo hodnoceno každým porotcem zvlášť a to přidělením 0 - 10 bodů jak za literární , tak za výtvarnou část díla. Maximální obdržitelný počet bodů tedy činil celkem  80 v literárně výtvarných kategoriích a 40 bodů v kategorii fotografické. Nejvyšší počet obdržených bodů činil 58.

 

                                                            

              Oficiální vyhlášení spojené s předáním cen bude provedeno na Gymnáziu v Bílině  v přednáškové místnosti Centra environmentální výchovy v suterénu budovy 11.1.2007 v  15:30. 

              První 3 účastníci z každé kategorie budou oceněni: diplomem a věcnými cenami. Na  vyhlášení jsou kromě samotných účastníků zváni i vedoucí a rodiče dětí. Předána bude rovněž cena poroty nejmladšímu účastníkovi.