Soutěž "Můj strom"

                    Soutěž  je součástí obsáhlejšího projektu „Ochrana významných dřevin města Bíliny“.  

 

        Pravidla soutěže:

            Soutěž „Můj strom“ bude probíhat ve čtyřech kategoriích:

1.        fotografická soutěž v kategorii 8 - 18 let

2.        literárně výtvarná soutěž v kategorii 8 – 12 let

3.        literárně výtvarná soutěž v kategorii 13 – 15 let

4.        literárně výtvarná soutěž v kategorii 16 – 18 let

 

V první kategorii bez rozdílu věku je účelem zachytit fotografickým způsobem (klasicky nebo digitálně) tematiku stromů ve městě Bílině a spádových obcích města Bíliny. Vlastnoručně pořízené snímky  s tematikou stromů je možno zasílat na adresu Bílinské přírodovědné společnosti uvedenou na úvodní stránce tohoto webu nebo elektronicky na E-mail předsedy společnosti.

V druhé až čtvrté kategorii bude soutěž hodnotit originální (tedy vytvořené soutěžícím)  literární dílo (povídku, vyprávění, popis, úvahu, báseň, anekdotu...) spojené s kresebným nebo malovaným či jinou technikou pořízeným vyobrazením konkrétního  stromu, či jeho části. Stejně jako v předchozí kategorii platí, že se musí jednat o konkrétní strom z Bíliny případně spádových obcí města Bíliny.  Vlastnoručně pořízená výtvarná díla  s tematikou stromů je možno zasílat na adresu Bílinské přírodovědné společnosti uvedeno na úvodní stránce tohoto webu nebo elektronicky na E-mail předsedy společnosti. Jak literární, tak výtvarná část díla bude hodnocena stejnou váhou. 

 

Druhá až čtvrtá kategorie budou mít finálové kolo spojené s ústní obhajobou prací. Práce účastníků soutěže budou vystaveny v některé z městských výstavních institucí a samozřejmě že ty nejzajímavější budou zveřejněny i na tomto webu.

 Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk soutěžícího dosažený do uzávěrky soutěže.

Soutěž bude hodnocena komisí složenou z členů Bílinské přírodovědné společnosti a pedagogické veřejnosti.

 

DODATEČNĚ BYLA JEŠTĚ VYHLÁŠENA SOUTĚŽ DĚTSKÝCH KOLEKTIVŮ BEZ ROZDÍLU VĚKU ABY  BYLO MOŽNO ZOHLEDNIT ROZDÍLY MEZI MOŽNOSTMI JEDNOTLIVCŮ A SKUPIN !!!!

 

Začátek soutěže (zasílání děl)  je 1.3.2006 uzávěrka 30.11.2006

- tak, aby bylo možno pracovat celou sezónu. 

Není podmínkou, aby účastník soutěže byl občanem Bíliny nebo některé spádové obce. Striktně však platí, že jeho práce se musí týkat výhradně stromů rostoucích v Bílině nebo obcích v okolí Bíliny. Počet děl, které může jeden účastník zaslat do soutěže je maximálně 3.

                    První tři účastníci v každé kategorii obdrží diplom a hodnotné věcné ceny.