Lucka Mandíková - osamělá jablůňka na mezi  - zvláštní cena poroty nejmladšímu účastníkovi soutěže