Seznam významných dřevin města Bíliny 

          

Jednotlivé stromy :

 

Č.

Dřevina

Lokalizace

Význam

1

platan javorolistý

Platanus x acerifolia

Městský parčík u husitské bašty

Stáří, velké rozměry, botanická ojedinělost uvnitř města, exotický původ

2

habr obecný

Carpinus betulus

Městský parčík u husitské bašty

Stáří, esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost uvnitř města

3

jilm vaz

Ulmus laevis

U kostela Sv. Petra a Pavla, nad parkovištěm za budovou č.p. 1

Stáří, velké rozměry, soliterní zeleň uvnitř města

4

vrba bílá

Salix alba "Sepulcralis"

Nábřeží řeky Bíliny, poblíž křižovatky Břežánské ul. a silnice č.13 (ul. Pobřeží)

Esteticky výrazný prvek, soliterní zeleň uvnitř města, převislý kultivar

5

lípa velkolistá

Tilia platyphylla

Křižovatka Kyselské a Skleničkovy ulice, poblíž bývalé „starostovy vily“

Esteticky výrazný prvek, stáří, soliterní zeleň uvnitř města

6

jasan ztepilý

Fraxinus exelsior "Pendula"

Parčík v Lidické ulici naproti kina Hvězda (býv. kostel Sv. Štěpána)

Stáří, esteticky výrazný prvek, převislý kultivar

7

javor babyka

Acer campestre

Okraj parčíku mezi radnicí a supermarketem Plus  - na straně u Plusu

Stáří, botanicky neobvyklý uvnitř města

8

svitel latnatý

Koelreuteria paniculata

Vstupní brána do bývalé školy Teplické předměstí, Teplická tř.

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

9

pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

Vstupní brána do bývalé školy Teplické předměstí, Teplická tř.

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

10

líska turecká

Corylus colurna

Sídliště Chlum, mezi  č.p. 730 a 729

Esteticky výrazný prvek, exotický původ

11

borovice ohebná

Pinus flexilis

Sídliště Pražská I, ulice M. Alše u č.p. 226

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

12

borovice těžká

Pinus ponderosa

Sídliště Pražská II, dětské hřiště mezi ul. Jižní a Jiráskova u č.p. 263

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

13

tis červený

Taxus baccata

Lázeňský park, před hlavní lázeňskou budovou

Stáří, esteticky výrazný prvek

14

liliovník tulipánokvětý

Liriodendron tulipifera

Lázeňský park, vedle severní stěny hlavní lázeňské budovy

Stáří, esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

15

jinan dvoulajočný

Ginkgo biloba

Lázeňský park, 40 m severovýchodně od hlavní lázeňské budovy

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

16

borovice vejmutovka

Pinus strobus

Lázeňský park, vedle severní stěny hlavní lázeňské budovy

Stáří a velké rozměry, esteticky výrazný prvek, exotický původ

17

lípa velkolistá

Tilia platyphylla

Asfaltová plocha mezi hlavní lázeňskou budovou a parčíkem

Stáří a velké rozměry, esteticky výrazný prvek

18

jasan ztepilý

Fraxinus exelsior

Mezi železniční tratí a hlavní budovou stáčírny bílinské kyselky

Velké rozměry, esteticky výrazný prvek

19

zerav řasnatý

Thuja plicata „Zebrina“

Vstup do malého parčíku za hlavní lázeňskou budovou – více exemplářů

Stáří a velké rozměry, esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

20

buk lesní

Fagus sylvatica „Pendula“

Lázeňský park, zhruba uprostřed mezi inhalatoriem a Lesní kavárnou

Stáří a velké rozměry, esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, převislý kultivar

21

kaštanovník setý

Castanea sativa

Lázeňský park, 30 m jihovýchodně od Lesní kavárny na stráni pod kavárnou

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

22

dub červený

Quercus rubra

Lázeňský park , 15 m severovýchodně od Lesní kavárny na okraji stráně 3 kusy

Stáří a velké rozměry, esteticky výrazný prvek, exotický původ

23

jedle ojíněná

Abies concolor

Spodní lázeňský parčík cca 30 m jižně od inhalatoria

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost, exotický původ

24

jerlín japonský

Sophora japonica

Lázeňský park, část „osmička“ jižně od hlavní budovy, 40 m od mostu

Stáří, botanická zvláštnost, exotický původ

25

javor mléč

Acer platanoides “Cucullatum“

Lázeňský park, část „osmička“ jižně od hlavní budovy, 150 m jižně od mostu

Esteticky výrazný prvek, botanická zvláštnost

26

javor velkolistý

Acer macrophyllum

Lázeňský park, část „osmička“ jižně od hlavní budovy, 150 m jižně od mostu

Stáří, botanická zvláštnost, exotický původ, esteticky výrazný prvek

27

jasan ztepilý

Fraxinus excelsior “Diversifolia“

Lázeňský park, část „osmička“ jižně od hlavní budovy, 20 m jižně od mostu

Stáří, botanická zvláštnost

28

topol šedý

Populus x canescens

Lázeňský park, mezi areálem Přírodního divadla a parčíkem kolem pramenu Josef

Stáří, esteticky výrazný prvek

29

douglaska tisolistá

Pseudotsuga menziesii

Lázeňský park, zhruba uprostřed mezi inhalatoriem a Lesní kavárnou

Stáří, botanická zvláštnost, exotický původ

30

javor dlanitolistý

Acer palmatum

Lázeňský park, vpravo od cesty hlavní lázeňská budova – Lesní kavárna

Botanická zvláštnost, exotický původ, esteticky výrazný prvek

 

 

 

Významné skupiny stromů :

 

Č.

Dřevina

Lokalizace

Význam

31

javor mléč a javor klen

Acer  platanoides a Acer pseudoplatanus

Alej na břehu řeky Bíliny podél silnice č. 13 od benzínové pumpy k supermarketu Plus

Výrazný krajinný prvek, typický pro Bílinu  - nejdelší bílinská alej

32

třešeň pilovitá  „Sakura“

Prunus serrulata

Alej v horní polovině Bořeňské ulice – od č.p. 222 po č.p. 234

Esteticky výrazný prvek s ekologickou funkcí, exotický původ

33

jírovec maďal a lípa srdčitá

Aesculus hippocastanum a Tilia cordata

Aleje v Kyselské ulici mezi lázněmi a podchodem u fotbalového stadionu (č.p. 287)

Výrazný krajinný prvek s velkým místně ekologickým významem

34

javor stříbrný

Acer saccharinum

Skupina 12 vzrostlých stromů v parčíku mezi radnicí,  supermarketem Plus a silnicí č.13

Botanická zvláštnost, esteticky výrazný prvek, exotický původ

35

jedlovec kanadský

Tsuga canadensis

Nepravidelná skupina několika stromů, lázeňský park, spodní část parku cca 30 m jižně od inhalatoria

Botanická zvláštnost, esteticky výrazný prvek, exotický původ