Borovice vejmutovka (Pinus strobus

 

  16 Letní foto  kvetoucí větvička šišky Borka
MAPA

 

Navigace : Plevelná vejmutovka je v bílinských sídlištích poměrně hojně vysazovanou dřevinou nejstarší a pozoruhodný exempláře se nacházejí  v sousedství hlavní lázeňské budovy na Kyselce.

 

Zdravotní stav stromu :  zdravotní stav stromů je dobrý stáří se zřejmě blíží 100 let. Horní část koruny je ohnutá pravidelnými větry, strom přímo vedle lázeňské budovy výškou přesahuje budovu a pravidelně plodí stovky šišek.    

 

Biologie : Vejmutovka    (Pinus strobus)   pochází z východní části Severní Ameriky. V zemi svého původu dosahuje výšky až 80 m. Od ostatních borovic se liší poměrně řídkou korunou, jemnými až 10 cm dlouhými  jehlicemi, rostoucími ve svazečcích po pěti a hlavně úzkými až 20 cm dlouhými šiškami s poměrně měkkými širokými šupinami. Mladé šišky spíše připomínají šišky smrkové než borovicové. Mladé stromy jsou jako u většiny borovic velmi pravidelně kuželovitě vyvinuty u starších stromů se projevuje asymetrie koruny. Borka v mládí šedá, hladká  k stáru podélně rozpraskává jako u jiných borovic a je černavě červenavá.

  

Význam : Vejmutovka je hojný strom poměrně dekorativního vzhledu. Exemplář v lázeňském parku je významný svým stářím a vzhledem.  

 

Fosilní záznam :   Rod Pinus je v třetihorních sedimentech hojně rozšířen v podobě šišek, jehlic a pylu.