Líska turecká (Corylus colurna

  

10 Trojice lísek - Chlum. Poškozený strom - Chlum. Vidlice dvojitá koruna. Kvetoucí strom - časné jaro nezralé plody Kůra.
MAPA

 

Navigace : Tento druh byl v Bílině vysazován výhradně během ozeleňování  sídliště Chlum – najdeme ho zde na dvou místech. Jednaje to silně poškozená krátká alej podle východní stěny bloku 2 a jednak lze tři stromy v lepším stavu nalézt severně od domu 730 naproti bývalé kotelně.    

  

Zdravotní stav stromu :  jak bylo výše uvedeno stromy podél bloku 2 jsou částečně poškozeny a jejich perspektiva není dobrá. Tři stromy u domu 730 (ul. Čs. armády) jsou v dobré kondici, pravidelně hojně kvetou a rodí. Výsadba stromů spadá do období kolem roku  1975 – 76, jedná se tedy o stromy cca 30 let staré. V době výsadby byly stromy upraveny tak, že jejich kmen se  již záhy u země dělí na dva . 

 

Biologie :  Líska turecká  (Corylus colurna) je menší (maximálně 20m vysoký strom) s širokou souměrnou  vejčitou až kuželovitou korunou pocházející z horských lesů jihovýchodní Evropy a Malé Asie. Samičí květy jsou jehnědy na jaře ještě před listy pokrývající celou korunu stromu, samičí květy jsou pupenovité drobné.  Letorosty jsou chlupaté, listy krátce řapíkaté, asi 8 -12 cm dlouhé a skoro stejně široké na okraji  dvakrát zubaté. Listenový obal kolem oříšku je mnohem větší než u známější keřovité lísky obecné. Cípatém obalu se oříšek téměř ztrácí a těžko se zněj uvolňuje. Jádra jsou jedlá a chutná. 

 

Význam : Tento druh lísky patří k méně obvyklým druhům, vysazovaným v českých parcích a alejích v Bílině jsou Chlumské výskyty jediné. Jeho význam spočívá v exotickém původu a relativně ojedinělém výskytu na Bílinsku. 

 

Fosilní záznam :  Rod Corylus  je zřídka znám  z třetihorních usazenin mostecké pánve v podobě vzácných otisků listů.