Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior )  „Diversifolia“

  

MAPA Letní foto  jarní barva Olistění Nezralé plody

 

Navigace : Jasan je běžným stromem v okolí Bíliny, kultivar diversifolia na první pohled velmi podobný divokému jasanu  se nachází pouze v jednom exempláři v lázeňském parku na Kyselce nedaleko můstku spojujícího „osmičku“ s částí parku kolem hlavní lázeňské budovy.  Vysoký strom s korunou rovněž vysoko situovanou je přímo naproti mostu v prodloužení jeho osy do „osmičky“.

 

Zdravotní stav stromu :  zdravotní stav stromu je dobrý stáří se pohybuje kolem 60 - 80 let. Jedná se patrně o samčí strom, protože tento exemplář neprodukuje plody.    

 

Biologie : Jasan ztepilý   (Fraxinus excelsior)   je v naší oblasti domácí strom. Kultivar „diversifolia“ je stejného vzrůstu (tedy až 40 m) s řídkou korunou s příkře vzpřímenými větvemi. Od běžného jasanu ztepilého se tento odlišuje tím, že nemá složené listy. Listy jsou jednoduché , mírně trojúhelníkovité po obvodu  hrubě  pilovitě zubaté (výrazněji než u divokého jasanu ztepilého).  Ostatní části stromu jsou identické s divokým jasanem. Jasan je dvoudomý  - samičí stromy plodí hojnost symetrických  kopinatých  nažek, kvetení probíhá ještě před nasazením listů. Kůra je v mládí hladká, šedá k stáru se tvoří podélně rozpraskaná až 2 cm tlustá borka nabývající spíše černé barvy.

   

Význam : Tento exemplář je pozoruhodný svojí ojedinělostí ve městě.

 

Fosilní záznam :  Rod Fraxinus   je nalézán v třetihorních usazeninách mostecké pánve v podobě listů, plodů  a vzácně  pylu.