Borovice těžká (Pinus ponderosa

 

  12 Jižní ulice  samčí květy šiška  
MAPA

 

Navigace : Borovice těžká byla v Bílině rozšířena koncem 70. let 20. století zejména v sídlištní výsadbě. Nejkrásnější exempláře se ve skupinkách nacházejí v okolí Jižní  a Jiráskovy Ulice na sídlišti Pražská. 

 

Zdravotní stav stromu :  Této borovici se v Bílině daří, většina exemplářů zatím nedosáhla více jak 6 – 7 metrové výšky s poloměrem kmene kolem 10 cm.  Stromy většinou plodí desítky šišek.

 

Biologie : Borovice těžká    (Pinus ponderosa) nebo též žlutá  je domovem na západním pobřeží Severní Ameriky. Dosahuje zde výšky až 70 m (v Čechách maximálně 30 m). Svými až 20 cm dlouhými jehlicemi po třech nebo dvou ve svazku a neobvykle silnými letorosty (až 2 cm ) strom působí doopravdy těžce, připomínajíc mírně nafouknutou borovici černou. Velmi zajímavé jsou šišky. Mají vejcovitý tvar, jak se na správnou borovici sluší, dosahují velikosti  až 12 x 7 cm  a světlé lesklé silné šupiny jsou na vrcholu opatřeny ostrými trny, které znepříjemňují  uchopení šišky do ruky. Semena jsou opatřena křídly. Barva kůry mladých stromů je shodná s borovicí lesní k stáru rovněž rozpraskává a bytní a získává červenavý odstín

   

Význam : Tento druh borovice je velmi dekorativní a vzrostlé stromy budou v budoucnu patřit mezi významné krajinné prvky. Neopomenutelný je i exotický původ.

 

Fosilní záznam :  Rod Pinus je hojně nalézán v miocénních sedimentech mostecké pánve v podobě šišek,  jehlic a hojného  pylu. Velikostí šišek a délkou jehlic tato borovice nejvíce připomíná třetihorní typy borovic.