Borovice osinatá (Pinus aristata

 

Není v seznamu Letní foto  jarní barva Olistění Nezralé plody
MAPA

 

Navigace : Tento druh jsme v Bílině nalezli na dvou místech v jedné soukromé zahradě v Bořeňské ulici a v areálu bývalé základní školy teplické předměstí.

 

Zdravotní stav stromu :  Oba stromy jsou v dobrém zdravotním stavu , nízkého vzrůstu s nepravidelným vývojem větvení, stromek na teplickém předměstí v roce 2005 dokonce plodil.   

  

Biologie :  Borovice osinatá  (Pinus aristata) je nízký, obyčejně nepravidelně vyvinutý keř až strom s výškou maximálně do několika metrů. Domovinou této dřeviny jsou kosodřevinná pásma hor na jihozápadě  USA kde dorůstá i 15 m výšky. Větve jsou hadovité, obalené krátkými 2 - 4 cm dlouhými tmavě zelenými jehlicemi. Poněkud tak připomíná umělé  imitace vánočních stromků, Jedná se o nejstarší stromy na světě – je prokázáno stáří některých exemplářů  v USA přes 4000 let.  Poměrně velké nicméně stále spíše keřovité exempláře této borovice vlastní Teplická botanická zahrada.

   

Význam : Velmi vzácný pomalu rostoucí strom. Díky malému růstu bývá velmi opomíjen, zaměňován za jiné dřeviny a může být proto ohrožen.

 

Fosilní záznam :  Rod Pinus je v třetihorních sedimentech hojně rozšířen v podobě šišek,  jehlic a pylu.