Borovice černá (Pinus nigra)

  

Není v seznamu Letní foto  jarní barva Olistění Nezralé plody
MAPA

 

Navigace : Borovice černá patří k nejrozšířenějším jehličnanům ve městě. Nejmohutnější exempláře se však nacházejí jen na několika místech v lázeňském parku a v zámeckém parku.  

 

Zdravotní stav stromu :  Tato  borovice je odolná proti městským i průmyslovým exhalacím takže jmenované stromy se těší dobrému zdraví a hojně plodí. Nejmohutnější stromy v Bílině vyly určitě vysazeny nejpozději na začátku minulého století a dosahují výšek kolem 25 m.  

 

Biologie :  Borovice černá  (Pinus nigra) je jihoevropský jehličnan vyznačující se vzrůstem 20 – 30 m, delšími jehlicemi (10 -15 cm) ve svazečcích po dvou, šedou borkou k stáru silně rozpraskalou až černou. Šišky jsou podobné jako u borovice lesní ovšem až 8 cm dlouhé, vejčité světlé  na vnitřní straně   tmavě hnědé až černé. Semena křídlatá. Letorosty ve srovnání  jinými evropskými borovicemi poměrně silné. Déle než jiné borovice si tato udržuje pravidelnou kuželovitou až vejčitou korunu. Spad jehlic je enormní, pod borovicí černou bývá silná vrstva opadlých jehlic.

      

Význam : Stromy svým výrazným vzhledem a odolností proti exhalacím vytvářejí významné nosné prvky městské zeleně na světlých místech.

 

Fosilní záznam :  Rod Pinus je hojně nalézán v miocénních sedimentech mostecké pánve v podobě šišek,  jehlic a hojného  pylu.