Tyto stránky pro Vás připravili M.Horák  a K. Mach

       Popisy ptáků a jejich rozšíření včetně výskytových mapek  jsou dílem M. Horáka. Obojživelníky a plazy  zpracoval K. Mach. Karty lokalit jsou dílem K. Macha, snímky lokalit pořídil Z. Dvořák, J. Svejkovský a K. Mach. Letecké snímky pořídila firma K-Air M. Kivala z Rakovníka.   

 Popis přehledu živočichů Bílinska: přehled živočichů žijících na Bílinsku je orientován především na vlastní fakt přítomnosti živočicha v oblasti a také rozložení jeho výskytu na ploše. Základní biologická data jsou uvedena pouze ve velmi zkrácené podobě, protože je poskytují v hojné míře jiné informační zdroje. Hlavní fotografie na kartě  živočicha slouží pouze pro upřesnění druhového jména živočicha a nemusí zachycovat živočicha přímo z Bílinska (u cizích autorů pak uvádíme zdroj). Tam, kde je u živočicha obsáhlejší fotogalerie, jedná se výhradně o snímky pořízené autory přímo na Bílinsku.V popisu jsou zmíněny zajímavosti a data vztahující se k danému druhu na území Bílnska. 

Základní výskytová mapa.

Základním prvkem živočišného katalogu je především výskytová mapa odvozená od  turistické mapy Bílinska. Čtvercová síť je výsledkem rozdělení šesti zasažených základních čtverců zoologické mapy ČR (5348, 5349, 5448, 5449, 5548, 5549) na čtvrtiny a šestnáctiny. 

 Pozor !          Všichni živočichové jsou chráněni zákonem před zničením, poškozováním, sběrem, či odchytem, který vede, nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace  druhů nebo zániku ekosystému, jehož jsou součástí. (114/1992 Sb.)