Zájmové sdružení ARAUKARIT

   

Registrováno dne 23.6.1999 u MV pod č.j. VS/1-1/40534/99-R

Členové:    MUDr. Bořek Zasadil – předseda

                   Zdeněk Dvořák

                   Roman Jendrísek

                   Ing.Zbyněk Malínek

                   Milan Švancara

                   Ivana Zasadilová (Havlová)

                   Jan Zasadil

  

 

Pokud máte zájem na spolupráci nebo přispět  zapůjčením či darováním  zkamenělého kmene stromu tak kontaktujte:

                                       Dvorak.zdenek@mail.sdas.cz –   Dvořák Zdeněk (Doly Bílina)

                                       Drzas@quick.cz                      – MUDr. Bořek Zasadil